בעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה, אשר נגרם להם נזק עקיף במהלך התקופה שבין ה-10.05.2021 ל-21.05.2021 עקב מבצע "שומר החומות", רשאים להגיש תביעה לפיצויים
תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה
בעלי עסקים בטווח עד 40 ק"מ מהרצועה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים החלופיים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים, ומסלול חקלאים. עסקים בטווח שבין 40 ק"מ ל- 80 ק"מ יכולים לבחור במסלול שכר עבודה בלבד
את התביעה לפיצויים ניתן להגיש החל מיום 20.07.2021 ועד ליום 31.12.2021
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים

בעלי עסקים, שעסקם מצוי באזור המיוחד (בטווח של 80 ק"מ מרצועת עזה) רשאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם להם בתקופה שבין ה-10.05.2021 ל-21.05.2021 עקב מבצע "שומר החומות".

 • התנאי לתשלום הפיצויים לעסקים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה בשל המצב הביטחוני.
 • עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים הבאים:
  • מסלול שכר עבודה.
  • מסלול מחזורים (מסלול שמתחשב בנזק שנגרם עקב ירידת מחזור העסקאות בתקופת המצב הביטחוני).
  • מסלול חקלאות - בתנאי שהעסק עוסק בחקלאות.
 • עסקים ביישובי ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה הנכללים בהנחיות רשות המיסים, רשאים לבחור בין הגשת תביעה לפי אחד משלושת מסלולי הפיצויים הנ"ל לבין פיצויים במסלול האדום , כמפורט בהמשך.
 • עסקים הנמצאים בטווח של בין 40 ק"מ ל-80 ק "מ מרצועה עזה מוצע מסלול שכר עבודה בלבד עסקים.
 • למידע על רשימת היישובים הנכללת באזור המיוחד ראו נספח א' ו-ב' להנחיות רשות המיסים.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עסקם נמצא בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה:
   • מעסיקים שעסקם בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור באחד ממסלולי הפיצוי הבאים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים או במסלול חקלאות.
   • מעסיקים שעסקם ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור באחד מבין שלושת מסלולי הפיצויים המצוינים למעלה לבין פיצויים לפי המסלול האדום, המאפשר פיצוי על מלוא הנזק ובלבד הניזוק הגיש את התביעה לרשות המסים תוך שבועיים מיום הנזק.
   • מעסיקים שעסקם בטווח של בין 40 ק"מ ועד 80 ק"מ מרצועת עזה רשאים להגיש תביעה במסלול שכר עבודה בלבד.
  2. הם שילמו משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם במהלך תקופה זו בשל המצב הביטחוני.
  3. הם עומדים בשאר תנאי הזכאות של אחד מהמסלולים כמפורט בהמשך.
 • עובד עצמאי שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו הוא עובד(גנים ומעונות פרטיים), בתנאי שמחזורו נפגע עקב החזר כספים להורים בגין אותם ימים בהם המוסד החינוכי בו הוא עובד היה סגור.
שימו לב
 • עסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין הגשת בקשה למענקי קורונה לתקופת הזכאות מאי יוני 2021 (מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה, מענק הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).
 • עסקים מ-40 ק"מ ועד 80 ק"מ שהגישו תביעה לפיצויים בשל שומר החומות יכולים להיות זכאים למענק הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021, אולם אינם יכולים להיות זכאים למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו.

תביעה במסלול שכר עבודה

זכאות מעסיקים לקבלת הפיצוי במסלול שכר עבודה

 • מעסיק יהיה זכאי לפיצוי בשל היעדרותו של עובד מהעבודה עקב המצב הביטחוני ששרר במהלך מבצע שומר חומות בתנאי שהוא שילם לעובד שכר בגין היעדרות זו.
 • מעסיק אינו זכאי לפיצוי אם העובד נעדר מהעבודה בשל מחלה, שהייה בבידוד, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או מנוחה שבועית.
 • מעסיק יהיה זכאי לפיצוי בשל היעדרות של עובד המתגורר בטווח שבין 0 ל-7 ק"מ אם העובד נעדר מהעבודה בשל המבצע הביטחוני. הפיצוי יינתן גם לבת/ בן זוג של העובד/ת, ובלבד ששני בני הזוג נעדרו בשל המצב הביטחוני.
 • מעסיק יהיה זכאי לפיצוי בשל היעדרותו של עובד המתגורר בטווח שבין 7 ל-80 ק"מ מרצועת עזה אם בנוסף לשכר ששולם לעובד בגין היעדרותו עקב המצב הביטחוני מתקיים אחד התנאים הבאים:
  1. העובד נעדר מעבודתו עקב סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק או בשל איסור על התקהלות וזאת בהתאם להוראות פיקוד העורף ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה.
  2. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך בו שוהה הילד נסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד - נבצר ממנו להשגיח על הילד.
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
  3. העובד הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל) שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו, ובלבד שמוגבלותו של העובד או של ילדו ידועה למעסיק והעובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף ובנוסף שמתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד - נבצר ממנו להשגיח על הילד
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
 • לרשימת החריגים אשר אינם זכאים להגיש בקשה לפיצוי במסלול שכר עבודה ראו סעיף 3.5 להנחיות רשות המיסים.
שימו לב
מעביד שעסקו מצוי מחוץ "לאזור המיוחד" (כ80 ק"מ מרצועת עזה), יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול השכר, ובלבד שיצהיר על כך שעובדו, אשר נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, היה תושב ה"אזור המיוחד" ביום היעדרותו, והיעדרותו נגרמה בשל השגחה על ילדו או בשל מוגבלותו או מוגבלות ילדו.

זכאות עובד עצמאי לקבלת הפיצוי במסלול שכר עבודה

 • עובד עצמאי שעובד במוסד חינוך(גנים ומעונות פרטיים) ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך בשל המצב הבטחוני, זכאי לפיצויי בתנאי שמחזורו נפגע עקב החזר כספים להורים בגין אותם ימים בהם המוסד החינוכי בו הוא עובד היה סגור.

גובה הפיצוי במסלול שכר עבודה למעסיקים ועובדים עצמאים במוסד חינוך

 • גובה הפיצוי למעסיק עבור עובד שכיר שנעדר מעבודתו בשל מבצע "שומר החומות" או לעצמאי העובד במוסד חינוך שנעדר מעבודתו בשל סגירת מוסד החינוך עקב המצב הבטחוני הוא 430 ₪ ליום עבודה מלא.
  • סכום הפיצוי עבור כל עובד יוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני.
  • אם העובד נעדר רק בחלק מהיום אז בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד" יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו נעדר העובד, ובלבד שהיעדרות זו איננה פחותה משעה.
  • לגבי עובד המועסק במשרה חלקית, גובה הפיצוי למעסיק יהיה יחסי לאחוז המשרה של העובד.
 • למידע אודות חישוב גובה הפיצוי לקיבוצים ולמוסד ציבורי מוכר ראו סעיף 3.3 להנחיות רשות המיסים.

תביעה במסלול המחזורים

 • הפיצוי במסלול זה הנו על הירידה במחזור העסקאות של בעל העסק, תוך התחשבות בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.

תנאים לקבלת פיצוי במסלול מחזורים

 • בעל עסק זכאי לפיצוי במסלול זה, אם הוא עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:
  1. עסקו נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ובהתאם למפה המצויה בנספח א' להנחיות רשות המיסים.
  2. הוא שלם שכר לעובדיו שנעדרו מעבודתם בתקופה זו בשל המצב הביטחוני.
  3. ירידת המחזורים נובעת כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מכל גורם אחר.
 • לרשימת החריגים אשר אינם זכאים להגיש בקשה לפיצוי במסלול שכר עבודה ראו סעיף 4.8 להנחיות רשות המיסים.

גובה הפיצוי במסלול מחזורים

 • חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות– תקופת הבסיס בשנת 2019 לעומת המחזור בתקופת הזכאות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה שבה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני:
  • עסק שנפתח בין התאריכים 02.05.2019 ועד 29.02.2020 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש פברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
  • עסק שנפתח בין התאריכים 01.03.2021 עד 30.04.2020 – המחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי הדיווח למע"מ בחודש מאי 2020 ואם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור שדווח בחודשים מאי ויוני 2020.
  • עסק שנפתח בין התאריכים02.05.2020 ועד 30.04.2021 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2021, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
 • במסלול זה גובה הפיצוי לא יעלה על 1.5 מיליון ₪.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי במסלול המחזורים, ראו סעיף 4.6 להנחיות רשות המיסים.

תביעה במסלול חקלאות

 • הפיצוי במסלול זה מיועד למי שיש לו גידולים בשטחים חקלאים ונגרם לו נזק בשל אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע.

תנאים לקבלת פיצוי במסלול חקלאות

 • מי שיש לו גידולים בשטחים חקלאים זכאי לפיצוי במסלול זה, אם הוא עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:
  1. הגידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, ובהתאם למפה המצויה בנספח א' להנחיות רשות המיסים.
  2. הוא שלם שכר לעובדיו שנעדרו מעבודתם בתקופה זו בשל המצב הביטחוני.
 • לרשימת החריגים אשר אינם זכאים להגיש בקשה לפיצוי במסלול חקלאות ראו סעיף 5.5 להנחיות רשות המיסים.

גובה הפיצוי במסלול חקלאות

 • גובה הפיצוי הנו סכום קבוע בהתאם לאזור בו נמצאים השטחים החקלאיים, כשהוא מוכפל במספר העובדים של בעל העסק המועסקים בשטחים אלו.
 • למידע נוסף לגבי גובה הפיצוי במסלול זה ראו סעיף 5.3 להנחיות רשות המיסים.
שימו לב
עסק חקלאי הנמצא בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה או שהוא נמנה ברשימת יישובי הספר בעוטף עזה והגיש תביעה לפיצויים לפי המסלול האדום, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה.

תביעה במסלול האדום לבעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • בעלי עסקים ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה הנכללים בהנחיות רשות המיסים, רשאים לבחור בין אחד מסלולי הפיצויים המצוינים למעלה לבין פיצויים על מלוא הנזק שנגרם לפי המסלול האדום, ובהתאם לשינויים הבאים:
 • בעל עסק אשר עיסוקו בתעשייה – יוכל לתבוע פיצוי לפי הנזק הממשי שנגרם לו, ללא מגבלת הפסקת פעילות הייצור של למעלה מ- 24 שעות בעסקו.
 • בעל עסק אשר עיסוקו במסחר ובשירותים – יוכל לתבוע פיצוי לפי הנזק הממשי שנגרם לו, ללא מגבלת הפסקת פעילות הפעילות של למעלה משבוע בעסקו.

תהליך מימוש הזכות

הגשת טופס תביעה

צרוף מסמכים לטופס התביעה

 • מסלול שכר
  • מילוי גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו, לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.
   • המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק.
   • העובד יתבקש להצהיר על ההיעדרות ולשלוח למערכת אישור על כך.
   • תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי יום היעדרות.
 • מסלול מחזורים
  • עוסקים המגישים תביעה נדרשים למלא את השדות בטופס המקוון ללא צורך בצירוף מסמכים נוספים.
  • יחד עם זאת, סוגי העסקים הבאים נדרשים לצרף מסמכים ונתונים כמפורט בסעיף 4.7 בהנחיות רשות המיסים:
   • עוסק באיחוד עוסקים.
   • עוסק פטור.
   • עוסק שיש לו סניפים.
   • שותף עם אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח).
   • מלכ"ר זכאי.
   • נותני שירותים פיננסים
 • מסלול חקלאות
  • המבקש ייצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הזכאות ולשם תשלום הפיצויים.
  • במערכת המקוונת יתבקש המבקש לתת הצהרה בדבר מיקום שטחי הגידול החקלאיים וגודלם בדונמים ובדבר העובדים המועסקים בשטחים החקלאיים.
 • המסלול האדום- עסקים הנמצאים ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מהרצועה המגישים תביעת פיצויים לפי מסלול זה, נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
  • הסבר כולל על העסק, והנזקים שנגרמו בעקבות מבצע שומר החומות
  • דוח רווח והפסד מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות בלבד, לשנים 2019 ו-2020 ולגבי שנת 2021 עד למועד הגשת התביעה - מאושר בחתימתו של רואה החשבון או יועץ המס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
  • . מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021( כל שנה בנפרד).
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי.
  • כל מסמך נוסף שיש בו כדי לבסס את התביעה.

קבלת הפיצויים

 • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו ממנו מקדמה ששולמה, ניכוי מס במקור ועיקולים.
 • בהתקיים התנאים הבאים, תשולם למגיש התביעה מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש:
  • התביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה.
  • מנהל קרן פיצויים לא הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מהמועד שבו התביעה הוגשה במלואה.
 • לסכום התביעה שיאושר יתווספו הפרשי ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום.
שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזק עקיף בטלפון *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 08:15 -15:30 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

ערר וערעור החלטת רשות המיסים

 • על ההחלטה בדבר גובה הפיצויים ניתן להגיש ערר בתוך 30 יום לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • את הערר יש להגיש בכתב. באתר רשות המיסים פורסם טופס אשר על גביו ניתן להגיש ערר, אך טופס זה מהווה דוגמה מוצעת בלבד.
 • את הערר יש להגיש ב- 4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו"ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למבקש הערר.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום לבית המשפט המחוזי, על המערער להמציא העתק מהערעור, עם הגשתו, לפרקליטות המחוז.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות:
  • למזכירות ועדת ערר ירושלים בטלפון: 03-7400703.
  • למזכירות ועדת ערר באר שבע בטלפון: 08-6293626.
  • מזכירות ועדת ערר חיפה בטלפון 03-7400703.
  • דואר אלקטרוני: .
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים