מי שנפגע מתקיפה על רקע לאומני או גזעני, אך אינו עומד בקריטריונים להכרה כנפגע פעולת איבה ולא יכול לקבל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, עשוי לקבל פיצוי חד פעמי על פי החלטה מיוחדת (לפנים משורת הדין)
ניתן לפנות בבקשה לקבלת פיצוי עבור פגיעות גוף או פגיעות ברכוש
ההחלטה על מתן פיצוי לפנים משורת הדין נתונה בידי ועדה בין-משרדית הפועלת במשרד הביטחון, אשר קובעת באילו מקרים יקבלו נפגעים תשלום לפנים משורת הדין, ואת סכום התשלום חד הפעמי
הוועדה דנה רק באירועים אשר נחקרו או שסמוך אליהם הוגשה תלונה למשטרה או לכוחות הביטחון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

מי שנפגע מתקיפה על רקע לאומני או גזעני, אך אינו עומד בקריטריונים להכרה כנפגע פעולת איבה, ולכן לא יכול לקבל פיצוי על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, עשוי לקבל פיצוי על פי החלטה מיוחדת (לפנים משורת הדין).

 • ניתן לפנות בבקשה לקבלת פיצוי חד פעמי עבור פגיעות גוף או נזקים לרכוש.
 • ההחלטה על מתן פיצוי לפנים משורת הדין נתונה בידי ועדה בין-משרדית הפועלת במשרד הביטחון, שקובעת באילו מקרים יקבלו נפגעים תשלום לפנים משורת הדין, ואת סכום התשלום.
 • הוועדה תדון בפניות של מי שנפגע באירוע שמטרתו העיקרית היתה לגרום לפגיעה בגופו של אדם או ברכושו בשל השתייכותו הלאומית.
  • לא יינתן תשלום לנפגע באירוע אלים, אשר הרקע העיקרי להתרחשותו היה פלילי או אישי.
  • לא יינתן תשלום למי שנפגע באירוע אלים בין בני אותו לאום, גם אם נטען כי נעשה על רקע גזעני, דתי או פוליטי.
 • הוועדה אינה דנה בבקשות בשל פגיעות שנגרמו עקב פעילות של כוחות ביטחון או גוף אחר של המדינה.

מי זכאי?

 • זכאי להגיש בקשה מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. מי שנפגע בגופו או שרכושו ניזוק;
  2. הפגיעה או הנזק נגרמו במהלך אירוע על רקע לאומני או גזעני;
  3. האירוע התרחש בשטח ישראל, אם כי הוועדה מוסמכת לדון גם בתביעה של נפגע באירוע לאומני שאירע בשטחי הגדה המערבית וחבל עזה, במקרים ראויים שתמצא לנכון, ובכל מקרה לנסיבותיו;
  4. הוא אינו זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מכיוון שאינו מוכר כנפגע פעולת איבה (למשל, אדם שנכנס לישראל ללא היתר);
  5. בשל האירוע הוגשה תלונה למשטרה או לכוחות הביטחון, או שהאירוע נחקר על ידי המשטרה או כוחות הביטחון גם ללא תלונה.
דוגמה
 • מבקש מקלט שנכנס לישראל ללא אשרה (ויזה) ונפצע בפיגוע.
 • פלסטיני תושב הגדה המערבית שהותקף על-ידי יהודי מטעמים לאומניים בגדה המערבית.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לקבלת פיצוי יש להגיש לוועדה תוך 4 שנים ממועד האירוע.
 • אל הוועדה ניתן לפנות באמצעות פרטי הקשר הבאים:
 • לפנייה לוועדה יש לצרף:
  • מסמכים המאשרים כי בשל האירוע שבו נפגע המבקש הוגשה, סמוך לאירוע, תלונה למשטרה, או לכוחות הביטחון, או שהאירוע נחקר על ידם, גם בלא תלונה. הוועדה לא תדון כלל בפניות שלא יצורף להן תיעוד על הגשת תלונה או חקירה.
  • פירוט הפעולות שבהן נקט המבקש למימוש זכויות אחרות שנבעו מהפגיעה, אם היו זכויות כאלה (לדוגמה, פנייה לחברת ביטוח).
  • מסמכים המעידים על הנזק שנגרם למבקש, כולל:
   • תמונה של הנזק.
   • מסמכים רפואיים (פגיעת גוף).
   • חשבונית המפרטת את עלות תיקון הנזק (נזק לרכוש).

החלטת הוועדה

 • אם היה למבקש מקור נוסף לקבל פיצוי על פגיעתו (לדוגמה, חברת ביטוח), הוועדה תהא רשאית להביא זאת בחשבון, בין יתר שיקוליה, בעת קבלת החלטה.
 • הוועדה רשאית להביא בחשבון, בין יתר שיקוליה בעת קבלת ההחלטה, רקע ביטחוני שלילי של המבקש.

תשלום הפיצוי

 • התשלום ייעשה באופן חד פעמי.
 • לוועדה שיקול דעת רחב בעת קביעת סכום התשלום.
 • בקביעת סכום התשלום הוועדה מסתמכת על הסכום הקבוע כפיצוי עבור פגיעה דומה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, וכן לוקחת בחשבון נסיבות כגון אזרחות, דרגת נכות ומצב סוציואקונומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים