ערך זה מרכז מידע הנוגע לזכויות, תגמולים והטבות להן זכאי מי שנפגע בגופו או ברכושו בתקיפה על רקע גזעני או לאומני, או מי שקרוב משפחתו נהרג בתקיפה על רקע גזעני או לאומני
בהתקיים התנאים המפורטים בערך, נפגעי תקיפה על רקע גזעני או לאומני ייחשבו לנפגעי פעולות איבה ויוכלו לקבל את כל הזכויות הרלוונטיות לנפגעים אלו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

למי מיועד הזכותון?

 • למי שנפגע בגופו כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני.
 • למי שרכושו ניזוק כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני.
 • למי שבן משפחתו נהרג בתקיפה על רקע גזעני או לאומני.

סוגי תקיפות ונפגעים על רקע גזעני או לאומני הזכאים לזכויות על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

שאלה הסבר
מהי תקיפה על רקע גזעני או לאומני?
 • תקיפה על רקע גזעני או לאומני היא תקיפה בה התוקף בוחר כמטרה קורבן בגלל השתייכותו לגזע או לאום מסוים. לדוגמה, תקיפה של אדם בשל צבע עורו או בשל היותו ערבי.
 • מטרת התקיפה היא הרלוונטית לקביעה כי התקיפה היא על רקע גזעני או לאומני, ולא השתייכות בפועל של הקורבן לקבוצה המותקפת. לדוגמה, תקיפה של אדם ממוצא אתיופי בשל אמונה של התוקף שהאדם הינו אריתראי, מהווה תקיפה על רקע גזעני-לאומני.
האם כל תקיפה על רקע גזעני או לאומני מזכה בתגמולים וזכויות של נפגעי פעולות איבה?
כיצד מוגדרת פגיעת איבה?
 • ישנם מספר סוגים של פעולות המוגדרים כפעולות איבה על פי החוק. בין היתר, פעולת איבה מוגדרת כמעשה אלימות (אלימות גופנית, נפשית או מינית) שמטרתו העיקרית היא פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אם המעשה נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי. למידע נוסף ראו פגיעת איבה.
כיצד מוגדר נפגע פעולת איבה הזכאי לזכויות על פי החוק?
 • נפגע פעולת איבה מוגדר על פי שני גורמים:
  1. סוג התקיפה - מי שנפגע בפגיעת איבה.
  2. זהות האדם - ישנה רשימה סגורה הקובעת מי יכול להיות מוכר כנפגע פעולת איבה, כגון תושב ישראל, אזרח ישראל (אלא אם חדל מלהתגורר בה), תושב השטחים שבידו תעודת זהות ישראלית שנפגע בתחום הקו הירוק ועוד. לפירוט מלא ראו נפגע פעולת איבה.
האם תקיפה על רקע גזעני או לאומני שאינה נובעת מהסכסוך הישראלי-ערבי (לדוגמה, תקיפה בשל צבע עור, השתייכות לעדה מסוימת או סטטוס של מבקש מקלט) אינה מזכה בזכויות מהמדינה?
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע מערך זכויות בשל פגיעות גזעניות או לאומניות שנגרמו על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי בלבד. אדם שהותקף בשל נסיבות אחרות, כגון צבע עור, השתייכות לעדה מסוימת או סטטוס של מבקש מקלט, לא יוכר כנפגע פעולות איבה ולא יהיה זכאי לזכויות לפי חוק זה (יתכן שיהיה זכאי לפיצוי בדרכים אחרות, כגון באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט נגד התוקף).
 • בנוסף, אדם עשוי להיות זכאי לתשלומים וזכויות הניתנות למי שנפגע באופן כללי, כמו טיפול רפואי, קצבאות ביטוח לאומי, ימי מחלה וכיו"ב.
האם אדם שלא הוכר כנפגע פגיעת איבה בשל זהותו (לדוגמה, אדם שנכנס לישראל שלא כדין) ואינו זכאי על פי החוק, זכאי לתשלומים כלשהם מהמדינה?

פגיעה בגוף כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני

שאלה הסבר
אילו זכויות מקבל מי שמוכר כנפגע פעולת איבה?
 • נפגעי פעולות איבה זכאים לזכויות שונות כגון תגמולים, מימון טיפול רפואי, סיוע בדיור, זכויות תעסוקתיות ועוד. למידע נוסף ראו פורטל נפגעי פעולות איבה.
איזה הליך על הנפגע בתקיפה על רקע גזעני או לאומני לנקוט כדי לקבל את הזכויות המגיעות לנפגעי פעולות איבה?
התביעה להכרה כנפגע פעולת איבה נדחתה. האם ניתן לערער על ההחלטה?
 • ניתן להגיש ערר לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית ואין אפשרות לערור עליה. למידע נוסף ראו הכרה בפגיעת איבה (פסקת "ערעור").

נזק לרכוש כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני

שאלה הסבר
נגרם נזק לרכושי כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני. האם מגיע לי פיצוי מהמדינה?
מה ההליך שעלי לנקוט כדי לקבל את הפיצוי על הנזק לרכוש?
תביעתי להכרה כנפגע פעולת איבה נדחתה. האם ניתן לערער על ההחלטה?
 • ניתן להגיש ערר לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית ואין אפשרות לערור עליה. למידע נוסף ראו הכרה בפגיעת איבה (פסקת "ערעור").

בן משפחה שנהרג בתקיפה על רקע גזעני או לאומני

שאלה הסבר
האם קרובי משפחתו של מי שנהרג כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני זכאים לזכויות של בני משפחה של חללי פעולת איבה?
 • כדי לקבל זכויות על פי חוק נפגעי פעולות איבה, נדרשת הכרה בקרוב המשפחה שנהרג כנפגע פעולת איבה (ראו בטבלה שלעיל).
 • בנוסף, צריכה להתקיים קרבה משפחתית מסוימת אל הקרוב שנהרג לצורך זכאות (מידת הקרבה הנדרשת משתנה בהתאם לזכות). למידע נוסף ראו בפורטל המלא משפחות חללי פעולות איבה.
לאילו זכויות זכאים קרובי משפחתו של מי שנהרג כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני?
 • לאחר ההכרה בקרוב המשפחה שנהרג עקב תקיפה גזענית או לאומנית כנפגע איבה, זכאים בני משפחתו לזכויות להן זכאיות משפחות של חללי פעולות איבה. למידע נוסף ראו פורטל משפחות חללי פעולות איבה.
 • בנוסף, המשפחה עשויה להיות זכאית לזכויות אחרות. למידע נוסף ראו בפורטל סוף החיים (זכויות הניתנות לכל אדם שקרובו נפטר) ופורטל נפגעי עבירה.
כיצד על בני משפחתו של מי שנהרג כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני לפעול כדי לממש את זכויותיהם?
התביעה להכרה במי שנהרג כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני כנפגע פעולת איבה נדחתה. האם ניתן לערער על ההחלטה?
 • ניתן להגיש ערר לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית ואין אפשרות לערור עליה. למידע נוסף ראו הכרה בפגיעת איבה (פסקת "ערעור").
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים