הקדמה:

בהלכת אלסוחה הוכרה לראשונה זכותם של קרובי משפחה לפיצוי על הנזקים הנפשיים אשר נגרמו להם עקב מעורבות יקיריהם בתאונת דרכים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
תאריך:
22.1.88 / 30.7.90

פסק הדין התייחס לפיצוי שיש לפצות אדם שסבל נזק נפשי משני כתוצאה מנזק גופני אשר נגרם לקרוב משפחתו.

פסק דין זה הרחיב את יריעת הפיצויים בצורה משמעותית וקבע את התנאים לפיהם נפגעי עבירות המתה יהיו זכאים לפיצוי עבור הנזק שנגרם להם עצמם מן העבירה.

התנאים לפיצוי משפחה בגין הנזק שנגרם לה

פסק הדין קבע כי נפגעי עבירת המתה זכאים לפיצוי בהתקיים התנאים הבאים:

  1. זהות התובע - כתנאי לקבלת הפיצוי על התובע להיות קרוב משפחה של הנפגע. בתחילה נקבע כי הפיצוי ינתן רק לקרוב משפחה מדרגה ראשונה ואולם הפסיקה הרחיבה וכללה גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה באם היו יחסי קרבה מיוחדים בינם לבין הנפגע.
  2. התרשמות ישירה מן הארוע המזיק - בפסיקה נקבע כי יכול שהקרוב היה נוכח בזירת הארוע ויכול שנעדר מזירת הארוע, כך למשל הורה מקבל שיחת טלפון בה מודיעים לו שבנו נהרג.
  3. מידת הקרבה של הניזוק בזמן ובמקום לארוע המזיק - הוכר גם נזק שהתהווה בחלוף זמן מזירת הארוע או כתוצאה מתמשכת לתוצאות התאונה.
  4. עוצמת הנזק - בית המשפט הכיר בנזק נפשי משמעותי, נכות נפשית בשיעור משמעותי שהיא לצמיתות. חשוב לציין כי לאחרונה הוכר בבימ"ש מחוזי נזק גופני שנגרם לבן משפחה של הרוג בתאונת דרכים – מחלת סכרת בה לקה בנו של הרוג בתאונת דרכים.

הרחבות ופרסומים