הקדמה:

במקרים שבהם עבירה גרמה למותו של אדם, בני משפחתו ייחשבו לנפגעי העבירה, כלומר נפגעי עבירת המתה
ועדת זכאות בוחנת אם נסיבות המוות מאפשרות את זכאותם של נפגעי עבירת ההמתה לסיוע

נפגע עבירה מוגדר בחוק כאדם שנפגע באופן ישיר ממעשה עבירה. במקרה שהעבירה גרמה למותו של אדם, ייחשבו בני משפחתו של המנוח כנפגעי העבירה, כלומר נפגעי עבירת המתה.

 • לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, הזכויות יוענקו לבני המשפחה לפי סדר הקדימויות הבא:
  1. למי שהיה בן זוגו בעת מותו
  2. לילדיו
  3. להוריו
  4. לאחיו
  5. בהיעדרם של כל הקודמים - למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו.
 • ועדת זכאות בוחנת אם נסיבות המוות מאפשרות את זכאותם של נפגעי עבירת ההמתה לסיוע הכולל:
  • מענק כספי- לצורך סיוע בהוצאות האבל הראשוניות.
  • סיוע משפטי בהליכים פליליים ואזרחיים.
  • סיוע רגשי- טיפול פרטני וקבוצות תמיכה.
 • הסיוע ניתן באמצעות מרכזי סיוע.

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה