פלסטינים שעברו להתגורר בשכונת הדואר או בצור באהר לאחר שנקבע תוואי גדר ההפרדה, לא ייחשבו כתושבים לצורך הביטוח הלאומי
מועד קביעת תוואי גדר ההפרדה בשכונת הדואר הוא 8 במרץ 2005
מועד קביעת תוואי גדר ההפרדה בצור באהר הוא ינואר 2004

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עבל (ארצי) 39020-11-13
תאריך:25.06.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות והדיון המשפטי

 • בית הדין הארצי לעבודה דן בשאלת התושבות של המערערים, פלסטינים תושבי שכונת הדואר (דחיית אלבריד), לעניין הכרת בזכויות מאת המוסד לביטוח לאומי.
 • המערערים נושאים שניהם תעודת זהות ישראלית, והתגוררו בשכונת הנוצרים במזרח ירושלים עד ליום 1.1.2007, אז עברו לבית בבעלותם בשכונת הדואר, שאינו נמצא בשטחה המוניציפלי של ירושלים, וממוקם בצד המערבי של גדר ההפרדה (הצד הישראלי).
 • בית הדין הסתמך על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אשר קובעות את התנאים הבאים, בהם יש לעמוד כדי שיחול חוק ביטוח לאומי:
 1. התובע מחזיק ברישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וכל עוד הוא מחזיק באשרה כאמור.
 2. התובע מתגורר דרך קבע באזור הכפר צור באהר או באזור שכונת הדואר, בשטח שבין גדר ההפרדה הביטחונית ובין התחום המוניציפלי של ירושלים (השטח המיוחד).
 3. התובע התגורר בשטח המיוחד במועד שבו נקבע תוואי גדר ההפרדה (לעניין צור באהר – ינואר 2004; לעניין שכונת הדואר - 8 במרץ 2005).
 • בנוסף, הרכב בית הדין סייר באזור המגורים של המערערים, והתרשם כי גדר ההפרדה אינה מונעת מהם מלקבל שירותים בתחומי הרשות הפלסטינית, באופן המאלץ אותם לקבל אותם שירותים.

ההחלטה בפסק הדין

 • בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לאור העובדה שהמערער עבר להתגורר בשכונת הדואר לאחר שנקבע התוואי לגדר ההפרדה, קבע בית הדין הארצי כי אין להכיר במערערים כתושבים לעניין הביטוח הלאומי.

דעת המיעוט

 • מנגד, דעת המיעוט סברה כי אין לבחון את שאלת התושבות רק לפי מקום המגורים של המערערים אלא לפי מכלול נסיבות חייהם של המערערים.
 • בניגוד לדעת הרוב, דעת המיעוט סברה כי גדר ההפרדה אכן מקשה על המערערים לקבל שירותים בתחומי הרשות הפלסטינית.
 • בנוסף, סברה דעת המיעוט כי הסוגיה שעולה בפסק הדין היא לא הקניית מעמד תושב למי שלא היה לו מעמד כאמור, אלא שלילת מעמד תושב, וטענה כי אין לשלול מהמערערים את מעמד התושבות רק נוכח העתקת המגורים לשטח המיוחד בשכונת הדואר, מעבר לקו המוניציפאלי של ירושלים.

משמעות

 • פלסטינים תושבי צור בהאר ושכונת הדואר ייחשבו כתושבים לצורך הזכויות והחובות של הביטוח הלאומי, רק אם התגוררו באזורים אלה במועדים בהם נקבע תוואי גדר ההפרדה העובר בהם.
 • מי שעבר לאזורים אלה לאחר שנקבע תוואי הגדר, לא יהיה זכאי לזכויות מכוח חוק הביטוח הלאומי, גם אם היה זכאי להן טרם המעבר.
 • בנוסף, מי שמבקש להיות מוכר כתושב לצורך הביטוח הלאומי, צריך להחזיק באישור לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".