הקדמה:

חייל מילואים שהגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם), רשאי להגיש ערעור על החלטת הוועדה
את הערעור יש להגיש בכתב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה״ל

חייל מילואים שהגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) ואינו שבע רצון מהחלטת הוועדה, רשאי להגיש עליה ערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור בכתב על-גבי טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם ו/או במכתב מודפס, הכולל חותמות מאשרות.
 • בקשה של שכיר תוגש על-ידי המעסיק בלבד, בצירוף חותמת העסק וחתימת המעסיק.

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הערעור עד 7 ימים ממועד החלטת הוועדה (כולל).
 • לבקשת הערעור יש לצרף נתונים נוספים על אלו שצורפו לבקשת הדחייה, מידע על שינוי בנתונים או להדגיש נתונים שכבר נמסרו ושמבססים את הבקשה לדחייה.

ייצוג טלפוני

 • הגורמים הבאים רשאים לייצג באופן טלפוני בזמן הדיון בערעור:
  • עצמאי- רשאי לייצג את עצמו בערעור.
  • מעסיק - בערעור הנוגע לחייל מילואים שהוא שכיר.
  • דיקאן הסטודנטים - בערעור הנוגע לחייל מילואים שהוא סטודנט.
 • כדי להשתתף טלפונית בדיון יש לציין זאת על גבי בקשת הערעור ולפרט את פרטי הנציג: שם, תפקיד ומספרי טלפון בהם ניתן ליצור עמו קשר.
 • שכיר אינו יכול להשתתף בדיון הערעור.

ערעור

 • החלטת ועדת הערעורים הנה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • היחידה רשאית לערער על החלטת הוועדה גם כן.