חייל מילואים שהגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם), רשאי להגיש ערעור על החלטת הוועדה
את הערעור יש להגיש בכתב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שהגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) ואינו מרוצה מהחלטת הוועדה, רשאי להגיש עליה ערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור בכתב (אין צורך בטפסים מיוחדים). מומלץ להדפיס את הנימוקים לבקשה על-מנת שיהיו קריאים וברורים.
 • בקשה של שכיר תוגש על-ידי המעסיק בלבד, בצירוף חותמת העסק וחתימת המעסיק.

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הערעור עד 7 ימים ממועד החלטת הוועדה (כולל).
 • לבקשת הערעור יש לצרף נתונים נוספים על אלו שצורפו לבקשת הדחייה, מידע על שינוי בנתונים או להדגיש נתונים שכבר נמסרו ושמבססים את הבקשה לדחייה.

ייצוג

 • חייל מילואים שהוא סטודנט או עובד עצמאי רשאי לייצג את עצמו.
 • שכיר אינו יכול להשתתף בדיון הערעור.
 • הגורמים הבאים רשאים לייצג באופן טלפוני בזמן הדיון בערעור:
  • מעסיק או אדם מטעמו - בערעור הנוגע לחייל מילואים שהוא שכיר.
  • דיקאן הסטודנטים - בערעור הנוגע לחייל מילואים שהוא סטודנט.
  • נציג מטעם היחידה של החייל המערער.
 • כדי לבקש ייצוג טלפוני במהלך הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או ע"י פנייה יזומה למוקד ולת"ם בכתובת

ערעור

 • החלטת ועדת הערעורים הנה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • היחידה רשאית גם היא לערער על החלטת הוועדה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים