הקדמה:

בית הספר רשאי לפסול בחינה של תלמידים במקרה שהוכח כי לא שמרו על טוהר הבחינות
פסילת הבחינה תתאפשר לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד
המידע בדף זה מתייחס לבחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות)
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


אזהרה
המידע בדף זה עוסק בפסילת בחינה במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות בבחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות)

על בית הספר לקבוע בתקנון הבית-ספרי הוראות בנוגע לשמירה על טוהר הבחינות.

 • במקרה של הפרה של הוראות התקנון בנושא טוהר הבחינות על בית הספר לבחור בתגובה באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.
 • בית הספר רשאי לפסול בחינה של תלמיד במקרה שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינות.
 • פסילת הבחינה תתאפשר לאחר שנעשה הליך הוגן, המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידי בית ספר

שלבי ההליך

 • על בית הספר לקבוע מראש את התגובה במקרה של הפרת הנהלים בנושא שמירה על טוהר הבחינות, ולפרסם אותה במסגרת תקנון בית הספר.
 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • במקרה שהופרו הוראות התקנון בנושא שמירה על טוהר הבחינות, נקבע טווח של תגובות אפשריות ועל בית הספר לבחור תגובות באופן הדרגתי בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.
 • בנוסף לאפשרות של פסילת הבחינה, ייתכנו דרכי התגובה הבאות:

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

חשוב לדעת

 • ישנן דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו דרכי ענישה אסורות בבית הספר.
 • במקרה של תלמידים עם צרכים מיוחדים נקבעו דרכי תגובה שונות להפרות הכללים. למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב), פרק ה' (5).
 • במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות, חלות ההוראות העוסקות בשמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות הבגרות.
  הערת עריכה
  צריך לקשר לערך הרלוונטי שעוסק בטוהר הבחינות בבחינות בגרות או לחוזר המנכ"ל
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה)

פסקי דין


חקיקה ונהלים