הקדמה:

בית הספר רשאי להפחית נקודות מבחינה של תלמיד, במקרה של הפרת הנהלים
הפחתת הנקודות צריכה להיעשות בהתאם לכללים שפורסמו בתקנון בית הספר
ישנן דרכי ענישה שאסור לבית הספר לנקוט בעת הפרת כללי משמעת


בית הספר רשאי לקבוע כי במקרה של הפרת הנהלים בזמן בחינות יופחתו נקודות מציון הבחינה של כל תלמיד השותף להפרה.

 • על בית הספר לפרסם בתקנון הבית ספרי הוראות בנוגע לשמירה על טוהר הבחינות, כולל מהי התגובה במקרה של הפרת הנהלים בנושא זה.
 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דרכי תגובה נוספות במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות

 • קיים טווח של תגובות אפשריות במקרה שהופרו הוראות התקנון בנושא שמירה על טוהר הבחינות. על בית הספר לבחור תגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.
 • בנוסף לאפשרות להפחית נקודות מציון הבחינה, ניתן לנקוט בדרכי התגובה הבאות:

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

חשוב לדעת

 • במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות, חלות ההוראות העוסקות בשמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות הבגרות.
  הערת עריכה
  צריך לקשר לערך הרלוונטי שעוסק בטוהר הבחינות בבחינות בגרות או לחוזר המנכ"ל
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:08, 21 במרץ 2018 (IST)
 • ישנן דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו דרכי ענישה אסורות בבית הספר.
 • במקרה של תלמידים עם צרכים מיוחדים נקבעו דרכי תגובה שונות להפרות כללי ההתנהגות. למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב), פרק ה' (5).

פסקי דין


חקיקה ונהלים