הקדמה:

תגובת בית הספר להפרות משמעת צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, ותואמת את מידת הפרת המשמעת
חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן בעת הפרה של כללי משמעת
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


חוזר מנכ"ל משרד החינוך כולל עקרונות להתנהלות בחיי השגרה והנחיות לטיפול באירועי אלימות. בין היתר קובע החוזר את דרכי התגובה שאסור לנקוט בהן בעת הפרת כללי משמעת:

 • חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה גופנית.
 • חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה, ובכלל זה הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה.
 • אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר.
 • חל איסור על תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו.
 • אין להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. למידע נוסף ראו איסור פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו.
 • אין לחפש בחפציו האישיים של תלמיד על ידי איש צוות חינוכי, לרבות בתיק ובמכשירים דיגיטליים. אם יש חשד לפגיעה שנעשתה באמצעות מכשיר דיגיטלי (כמו טלפון, מצלמה טאבלט וכו'), יש לדווח למנהל בית הספר ועליו לברר את הפרטים תוך שמירה על צנעת הפרט וזכויות התלמיד.
 • אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת, כגון הגעתו ללא תלבושת או הגעתו באיחור.
 • למידע על דרכי ענישה במקרים של הפרות משמעת שונות ראו משמעת בבית הספר.

מי זכאי?

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il


פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים