בג"ץ קבע, כי הסדרי פרישה מוקדמת המתבססים על גיל פרישה שונה לנשים ולגברים, מהווים אפליה פסולה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 6845/00
תאריך:09.10.2002
קישור:נוסח פסק הדין

שירותי בריאות כללית קבעה הסדרי פרישה מוקדמת לעובדיה. בהסדרים הוענקו הטבות לגברים הפורשים עד גיל 65, ואילו לעובדות ניתנו אותם תנאי פרישה מועדפים, אך רק אם פרשו עד גיל 60.
שתי עובדות של קופת החולים, שחתמו על הסכמי הפרישה ופרשו מהעבודה, הגישו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי הופלו לרעה בהסדרי הפרישה.
בית הדין דחה את התביעה בקובעו כי אמנם תוכנית הפרישה הכללית נגועה בהפליה פסולה בין עובדות לבין עובדים, אולם בחותמן על ההסכמים העידו התובעות על הסכמתן לתוכנית, ובית הדין אינו רשאי להתערב בהסכמה זו.
לאחר שערעורן לבית הדין הארצי לעבודה נדחה אף הוא, עתרו השתיים לבג"ץ.
בית המשפט העליון פסק לטובת העותרות, בקובעו כי מדובר באפליה פסולה וכי לא ניתן לקבוע הסדרי פרישה מוקדמים המתבססים על גיל פרישה שונה לנשים ולגברים.

משמעות

  • הסכמי הפרישה המוקדמת מפלים בין נשים לגברים ולכן הם פסולים, גם אם העובדות הסכימו להם באמצעות חתימתן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.