הקדמה:

פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, שנחקקה במקור בתקופת המנדט הבריטי, מסדירה את ניהול בתי הסוהר, את כליאת אסירים ועצירים ואת סמכויות בעלי התפקידים בשירות בתי הסוהר.

פרטי החוק

שם החוק:
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971
שר אחראי:
השר לביטחון פנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות