פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, שנחקקה במקור בתקופת המנדט הבריטי, מסדירה את ניהול בתי הסוהר, את כליאת אסירים ועצירים ואת סמכויות בעלי התפקידים בשירות בתי הסוהר.

פרטים

שם החוק:פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:השר לביטחון פנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות