הקדמה:

פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, שנחקקה במקור בתקופת המנדט הבריטי, מסדירה את ניהול בתי הסוהר, את כליאת אסירים ואת סמכויות בעלי התפקידים בשירות בתי הסוהר.

פרטי החוק

שם החוק:
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971
שר אחראי:
השר לביטחון פנים

נושאים וזכויות

  • פקודת בתי הסוהר כוללת הוראות הנוגעות לחובותיהם ולזכויותיהם של אסירים, ולהתנהלות כלפיהם בבתי הסוהר, ובין היתר:
  • כמו כן מסדירה הפקודה את מבנה שירות בתי הסוהר, מינוי בעלי תפקידים וסמכויות הסוהרים.

תודות