מהם תנאי השחרור המוקדם לאסירים ואילו תוכניות שיקום מוצעות להם?

עבור חלק גדול מהאסירים בישראל, האפשרות לשחרור מוקדם היא מציאותית. השחרור המוקדם תלוי בתנאים שונים ואם הם מתקיימים והשחרור מאושר, קיימות לא מעט תוכניות שיקום, שתפקידן לשלב את האסיר בחיים הנורמטיבים מחדש. חשוב כי האסיר ובני משפחתו יכירו את החוקים, התקנות והנהלים המסדירים את השחרור המוקדם - לכך מוקדש פורטל זה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים