מהם תנאי השחרור המוקדם לאסירים ואילו תכניות שיקום מוצעות להם?

עבור חלק גדול מהאסירים בישראל, האפשרות לשחרור מוקדם היא מציאותית. השחרור המוקדם תלוי בתנאים שונים ואם הם מתקיימים והשחרור מאושר, קיימות לא מעט תכניות שיקום, שתפקידן לשלב את האסיר בחיים הנורמטיבים מחדש. חשוב כי האסיר ובני משפחתו יכירו את החוקים, התקנות והנהלים המסדירים את השחרור המוקדם - לכך מוקדש פורטל זה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים