על תנאי הזכאות של אסירים שונים לחופשות ועוד מידע רלוונטי

אסיר עשוי להיות זכאי לחופשות שונות במהלך מאסרו בהתחשב בהתנהגותו בבית הסוהר, בטיב העבירה שביצע ובסיווגו. כאן תמצאו מידע על סוגי החופשות השונות, לאיזה סוגי אסירים קיימות זכאויות לחופשה, באלו תנאים מתקיימת חופשה מיוחדת ועוד

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

פקודות נציבות שב"ס