צו איסור פרסום נועד למנוע פגיעה בחקירה או פגיעה בשמו הטוב או בחייו של אדם
העונש על פרסום מידע שחל עליו צו איסור פרסום הוא עד שישה חודשי מאסר, או עד שנת מאסר במקרה שמדובר במידע הנוגע לקטין

צו איסור פרסום אוסר לפרסם מידע הנמצא בידי בתי-המשפט.

 • מטרת הצו היא הגנה על אינטרסים של הציבור, מניעת פגיעה בחקירה או בשמו הטוב וחייו של אדם.
 • בית-המשפט מוסמך להוציא צו זה, בין היתר:
  • על דיון המתנהל בדלתיים סגורות, לגביו לא יפורסמו פרטים אלא ברשות בית-המשפט.
  • בדיון בו אחד הצדדים או אחד העדים הוא קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה - לא יפורסמו שמו, תמונתו, מענו או פרטיו העשויים להביא לזיהויו.
  • בית-המשפט מוסמך להוציא צו איסור פרסום על דיוני בית-המשפט, במקרה שראה צורך להגן על ביטחונו של צד להליך המשפטי, עד, אדם ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות.
  • בית-המשפט מוסמך לאסור פרסום שמו או פרטי חקירתו של חשוד בטרם הוגש נגדו כתב אישום אם הדבר עלול לפגוע בחקירה, או אם ראה בית-המשפט כי לחשוד עלול להיגרם נזק חמור.
 • העונש על הפרת הצו הוא עד שישה חודשי מאסר.

איסור על פרסום פרטיו של קטין

 • בסעיף 24 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) נקבע כי אין לפרסם את שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו, בין על-ידי כלל הציבור ובין על-ידי סביבתו הקרובה של הקטין.
 • אסור לרמוז על זהותו של הקטין באמצעות פרסום של קולו, דמותו (כולה או חלקה), סביבתו או דמויות הקרובות לו ובכל דרך אחרת שבה יהיה אפשר לגלות כי הקטין הובא בפני בית-המשפט.
 • כמו כן מפורטים בסעיף רשימת מקרים העלולים להביא לזיהויו של הקטין, לקשור אותו לדבר עבירה או לפגוע בחובת החיסיון.
 • העונש לפי סעיף זה הוא שנת מאסר.

הוצאת צו איסור פרסום

 • את צו איסור הפרסום יכולים לבקש הגורמים הבאים: התביעה, נאשם חשוד, נאשם, או עד בהליך פלילי.
 • איסור הפרסום הוא אוטומטי כשמדובר בקטין שהוא חשוד, נאשם או נפגע מעבירה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה.