הקדמה:

בית המשפט לענייני משפחה קיבלת תביעה להעניק צווי אפוטרופוסות ל-2 גברים שמגדלים יחד תאומים, שכל אחד מהם נולד מזרעו של אחד מבני הזוג ולשניהם אמא משותפת
צווי האפוטרופסות ניתנו לכל אחד מבני הזוג עבור הילד שאינו שלו מבחינה ביולוגית, כך שלכל אחד מהתאומים יהיו אותם הורים הלכה למעשה
כאשר הדבר הוא לטובת הילד ובהסכמת הצדדים, העובדה שלילד יש 2 הורים כשירים, לא בהכרח תפסול את האפשרות כי אדם נוסף יהיה אפוטרופוס
אין בהחלטה זו כדי להכיר בהורות בשלישייה, שכן מדובר באפוטרופסות בלבד, שהינה הפיכה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו
מס' תיק:
1540-12-18
תאריך:
31.12.2019
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.
 • במרכז התביעה, משפחה עם שני תאומים בני 4.5 המגודלים בהורות משותפת - זוג גברים ואישה שהיא אם ביולוגית.
 • התאומים באו לעולם באמצעות הפריה חוץ גופית, במהלכה עובר אחד נוצר מזרע של אחד מבני הזוג, והעובר השני - מזרע בן הזוג השני. שני העוברים הוחדרו לרחם האם הביולוגית, כך שכל ילד הוא בנה של האישה ובנו של אחד מבני הזוג.
 • האם ובני הזוג חתמו על הסכם ביניהם, על פיו יגדלו את הילדים יחד וכך נעשה בהצלחה מאז לידתם.
 • בשלב מסוים, השלושה עתרו לבית המשפט בבקשה להכיר בהורות של האב הלא-ביולוגי של כל אחד מהתאומים, כדי שהתאומים יחוו מצב בו יש להם את אותם הורים. בקשה זו נדחתה.
 • כעת פנו לבית המשפט בבקשה למנות את כל אחד מהגברים כאפוטרופוס על הילד שאינו שלו מבחינה ביולוגית.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט קיבל את התביעה והחליט לרשום את ההורה הלא ביולוגי כאפוטרופוס החוקי של כל אחד מהילדים.
 • אמנם החוק מורה על רישום אדם כאפוטרופוס למי שיש לו הורים, רק במצב בו ההורים הקיימים אינם כשירים וזה לא המצב שלפנינו (לכל אחד מהילדים יש שני הורים כשירים) - אבל החוק גם מאפשר לבית המשפט לנהוג אחרת במקרים מיוחדים.
 • בית המשפט התחשב בהחלטתו ברצון התובעים, שחתמו על הסכם הורות משותפת משולשת, ובמציאות המשפחתית שהתאומים הכירו מרגע לידתם.
 • הכרה בכל אחד מבני הזוג כאפוטרופוס, תביא הלכה למעשה למצב בו לשני התאומים יש את אותם הורים והדבר ימנע סיכול הקשר הרגשי התקין ביניהם. כל אחד מבני הזוג יוכל להתלוות לכל אחד מהילדים לאסיפות הורים, לרכוש לו תרופות וכיוצ"ב. הדבר עולה בקנה אחד עם טובת הילדים וטובת המשפחה.
 • בית המשפט ציין כי בניגוד להכרה בהורות בשלישייה שנשללה בפסיקה - במקרה של מתן צו אפוטרופסות, ההליך הוא הפיך והסעד אינו מרחיק לכת ואינו מגדיר את ההורות.

משמעות

 • בהורות משותפת המעוגנת בהסכם, ניתן לתת צו אפוטרופסות לבן הזוג של האב הביולוגי, אם הדבר תורם לטובת הילד בנסיבות הקיימות.
 • מי שניתן לו צו אפוטרופסות שכזה יהיה אחראי על הילד כמו הוריו הביולוגים. הוא יוכל לקבל סמכויות הקשורות לילד בהיבט החינוכי (כגון השתתפות באסיפות הורים בבית הספר) ולקבל החלטות רפואיות דחופות.
 • עם זאת, צו אפוטרופוסות לא מקנה למי שקיבל אותו, זכות להירשם במרשם האוכלוסין כהורה של הילד.

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.