כאשר אחת מבנות הזוג מאותו מין הרתה מתרומת זרע אנונימית וילדה, יכולה בת הזוג השנייה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל צו הורות פסיקתי המצהיר על ההורות שלה ללא צורך בצו אימוץ
במקרים מסוימים ניתן לקבל צו הורות פסיקתי ללא צורך בתסקיר, אולם הדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בחיפה
שם התיק:אמצ (חיפה) 30030-09-14‏ ‏
תאריך:07.04.2016
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • שתי בנות זוג עתרו לבית המשפט למתן "צו הורות פסיקתי" המכריז על הורותה של אחת מהן כלפי קטין שהינו בנה הביולוגי של בת זוגה ללא צורך בתסקיר וללא הליך משפטי נפרד.
 • בנות הזוג חיות יחד מזה כ-15 שנה שבמהלכן ילדה אחת מהן בת שאומצה ע"י בת הזוג.
 • כעבור מספר שנים ילדה אותה האם ילד נוסף מתרומת זרע אנונימית, והשתיים פנו לבית המשפט כדי שיכיר בהורות של בת הזוג כלפי הילד החדש וזאת ללא צורך באימוץ וללא צורך בתסקיר.
 • היועץ המשפטי לממשלה טען שדרך המלך היא הליך אימוץ, ובכל מקרה יש צורך בתסקיר, אך במהלך הדיונים החליט להשאיר את ההכרעה בשאלה זו לשיקול דעת בית המשפט.

החלטת בית המשפט

 • אף שדרך המלך היא נקיטת הליך אימוץ אין מניעה לתת בנסיבות אלה צו הורות פסיקתי.
 • לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעשות זאת במקרים המתאימים.
 • בנסיבות אלה יש לתת צו הורות פסיקתי ללא צורך באימוץ.
  • במקרה זה מדובר בבנות זוג שחיות במשך שנים רבות יחד ומנהלות משק בית משותף שנים ארוכות.
  • במהלך תקופה זו הביאה אחת מהן לעולם ילדה ששתיהן מגדלות יחד.
  • שתי בנות הזוג קיבלו על עצמן באופן משותף והדדי את מלוא האחריות כלפי ילדיהן המשותפים תהא האם הביולוגית אשר תהא. כך הן נוהגות הן כלפי הילדה הבכורה וכך הן נוהגות כלפי הילד החדש שנולד, ושלגביו מבוקש צו ההורות.
  • בפני בית המשפט הונח תצהיר של בעלת פעוטון ותצהיר של עורכת דין המכירה את בנות הזוג, ומשניהם עולה כי שתי בנות הזוג מתפקדות כאמהות כלפי הילד לכל דבר ועניין, הילד קורא לשתיהן "אמא", והוא קשור לאחותו הבכורה.
 • במקרה זה אין צורך בעריכת תסקיר ויש לתת צו הורות גם בלעדיו.
  • על בית המשפט להכריע בשאלה אם דרוש תסקיר בכל מקרה בצורה פרטנית לפי נסיבותיו כאשר טובת הקטין לנגד עיניו.
  • במקרה זה, הנסיבות מדברות בעד עצמן: בנות הזוג מנהלות קשר זוגי ארוך טווח, והן מגדלות יחד הלכה למעשה שני ילדים תוך קיום מערכת זוגית יציבה.
  • בנסיבות אלה אין צורך בהגשת תסקיר. עריכת תסקיר תכביד הן על בנות הזוג והן על לשכות הרווחה
  • מתן צו הורות פסיקתי ללא עריכת תסקיר ישרת את טובת הקטין ויעגן את יחסי ההורות הקיימים ממילא בינו לבין בנות הזוג (אמהותיו).

משמעות

 • בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לתת צו הורות פסיקתי לאם הלא ביולוגית כלפי ילדיה הביולוגיים של בת זוגה אף ללא תסקיר, וזאת בנסיבות שהדבר משרת את טובת הקטין.
 • השאלה אם לדרוש תסקיר או לא תלויה בכל מקרה ובנסיבותיו.
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות