צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) פורסם בשל תלונות על גובה שכר הטרחה הנדרש בעד טיפול בתביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. מטרת הצו הינה הגבלת גובה שכר הטרחה של עורך-דין המטפל בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (לניצולים שעלו עד 1.10.1953).

פרטים

שם החוק:צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה)
קישור:באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר

עדכונים לחוק

  • סעיף 22 לחוק נכי רדיפות הנאצים קבע ששר המשפטים רשאי לקבוע שיעורי מקסימום לשכר הטירחה שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בתביעה.
  • בשנת 1961 פורסם צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) אשר קבע כי "מקסימום שכר הטירחה המותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים...".
  • צו זה חל על הסכמי שכר טירחה שנחתמו עד ליום 09.01.2011.
  • על הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 09.01.2011, חל התיקון בצו שנערך בשנת 2010, אשר קבע כי:
  • בצו שנערך בשנת 210 קבע במפורש כי הגבלה זו חלה גם על הליכי ערר וערעור.
  • הצו פורסם לראשונה ב-25.5.1961. לפי נוסחו דאז, שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת היה מוגבל ל-8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
  • ב-26.12.2010 תוקן הצו, והתיקון מבהיר כי "תביעה" כוללת גם ערר וערעור.
  • עוד נקבע בתיקון לצו, כי בהסכמי שכר טרחה שנחתמו החל מיום 9.1.2011 (14 יום ממועד פרסום התיקון לצו), ניתן לגבות מקסימום שכר הטרחה בגובה 6,584 ₪ לא כולל מע"מ.
  • הגבלה זו לא חלה על שכר בתביעות להחמרה במצב הבריאותי מעבר ל-25%.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

חשוב לדעת

  • הגבלה זו על שכר טירחת עורך דין חלה רק על הסכמי שכר טירחה המותנים בתוצאות. מותר לעורך הדין לגבות שכר טרחה גבוה יותר, אם שכר הטרחה נקוב בסכום גלובאלי קבוע וידוע מראש, שאינו מותנה בתוצאות ההליך.