הקדמה:

צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) פורסם בשל תלונות על גובה שכר הטרחה הנדרש בעד טיפול בתביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. מטרת הצו הינה הגבלת גובה שכר הטרחה של עורך-דין המטפל בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (לניצולים שעלו עד 1.10.1953).

פרטי החוק

שם החוק:
צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה)
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

עדכונים לחוק

  • סעיף 22 לחוק נכי רדיפות הנאצים קבע ששר המשפטים רשאי לקבוע שיעורי מקסימום לשכר הטירחה שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בתביעה.
  • בשנת 1961 פורסם צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) אשר קבע כי "מקסימום שכר הטירחה המותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים...".
  • צו זה חל על הסכמי שכר טירחה שנחתמו עד ליום 09.01.2011.
  • על הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 09.01.2011, חל התיקון בצו שנערך בשנת 2010, אשר קבע כי:
  • בצו שנערך בשנת 210 קבע במפורש כי הגבלה זו חלה גם על הליכי ערר וערעור.

נושאים וזכויות

חשוב לדעת

  • הגבלה זו על שכר טירחת עורך דין חלה רק על הסכמי שכר טירחה המותנים בתוצאות. מותר לעורך הדין לגבות שכר טרחה גבוה יותר, אם שכר הטרחה נקוב בסכום גלובאלי קבוע וידוע מראש, שאינו מותנה בתוצאות ההליך.

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות