בערך זה מפורטים ארגונים המסייעים בנושאי צרכנות.


ראו גם

רשימת הארגונים

שם כתובת טלפון
אמון הציבור אתר ת"ד 50052, תל אביב, 61500 03-5606069
המועצה הישראלית לצרכנות אתר ת"ד 20413, תל אביב, מיקוד 6120301 03-5034903
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה אתר הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

04-8288611
הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי באוניברסיטת בר אילן אתר מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002 03-5318105
לשכת היועצים הפנסיוניים אתר
מסילה לכלכלה נבונה אתר שטנר 3 ירושלים, 9546103 02-5000475
פעמונים אתר אורלוב 77 פתח תקווה 49342 03-9127100
קרן מתייעלים אתר אבא חושי 199, חיפה 058-5230026

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

סיוע מטעם המדינה