בערך זה מפורטים ארגונים המסייעים בנושאי צרכנות.


רשימת הארגונים

שם כתובת טלפון
אתר אמון הציבור ת"ד 50052, תל אביב, 61500 03-5606069
אתר המועצה הישראלית לצרכנות ת"ד 20413, תל אביב, מיקוד 6120301 03-5034903
אתר הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

04-8288611
אתר הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי באוניברסיטת בר אילן מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002 03-5318105
אתר לשכת היועצים הפנסיוניים
אתר מסילה לכלכלה נבונה שטנר 3 ירושלים, 9546103 02-5000475
אתר פעמונים אורלוב 77 פתח תקווה 49342 03-9127100
שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים 054-8044210

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

סיוע מטעם המדינה