הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן במלואם את שירותי קבורה המקובלים של מי שנפטר בארץ, לרבות קבורה אזרחית
דמי הקבורה משולמים ישירות לגופים שהורשו כדין לעסוק בקבורה וחתומים על כך בהסכם עם המוסד לביטוח לאומי
הקמת המצבה ושירותי קבורה מיוחדים אינה חלק משירותי הקבורה הממומנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי
למחשבון זכאות לדמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי מממן את שירותי הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, גם אם אינו אזרח ישראלי.

מי זכאי

 • זכאי למימון שירותי קבורה:
  • כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, גם אם אינו אזרח ישראלי.
  • תושב ישראל שנפטר בחו"ל ונקבר בישראל.
 • זכאי לדמי קבורה:

שירותי קבורה ללא תשלום

 • דמי הקבורה משולמים ישירות לחברת קדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה.
 • המימון ניתן באופן אוטומטי ומשפחת הנפטר אינה צריכה לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך הסדרתו.
 • לא ייגבה תשלום ממשפחת הנפטר עבור הקבורה והשירותים המקובלים בהקשר לקבורה, הכוללים:
  • חלקת קבר.
  • טהרת הנפטר.
  • בד לתכריכים רגילים.
  • כריית קבר וכיסויו.
  • מרצפות לבניין הקבר.
  • לוחיות עם שם הנפטר.
  • השתתפות חזן וצוות קבורה שבו 2 אנשים לכל הפחות.

העברת הנפטר

 • מימון העברת נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור:
  • החל מה- 01.12.2017, הביטוח הלאומי מממן העברת נפטר לשמירה בקירור בכל שעות היממה (כולל שבתות וחגים), ולא רק בשעות העבודה הרגילות כפי שהיה לפני כן.
  • בשעות העבודה הרגילות (בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 16:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00), העברת הנפטר לשמירה בקירור מתבצעת על ידי חברת הקבורה.
  • אם אדם נפטר מחוץ לבית החולים ובני המשפחה מעוניינים להעבירו לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, עליהם לפנות למוקד פינוי נפטרים בטלפון *0120 , כדי שההעברה תתבצע ללא תשלום מצידם.
  • חשוב: קרובי משפחה שטיפלו בהעברת הנפטר לשמירה בקירור שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים, לא יקבלו החזר על התשלום.
 • מימון העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה תיעשה ללא תשלום, אם התקיים אחד מהשניים:
  • כאשר בית החולים שבו אירעה הפטירה ומקום הקבורה נמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת אותה חברת קבורה.
  • כאשר בית החולים שבו אירעה הפטירה נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקבורה, אולם הוא בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.

קבורה אזרחית

 • מימון הוצאות הקבורה חל גם בקבורה אזרחית בחלקות האזרחיות הפועלות לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית התשנ"ו-1996 וגם בחלקות קבורה ביישובים קטנים ובקיבוצים.
 • במקרה של קבורה אזרחית, ובהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין המוסד לביטוח לאומי, החל מה-06.02.2017 המוסד לביטוח לאומי מחויב לממן את הובלת גופת הנפטר גם לבית קברות מרוחק, כאשר אין קבורה אזרחית במקום מגוריו של הנפטר.
 • במקרים שבהם הפטירה לא אירעה בבית חולים, משפחת הנפטר זכאית לבחור בין הבאתו לקבורה במקום מגוריו הרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.
 • העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה.
 • העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות, בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 16:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00.

שירותי קבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות עבורם תשלום (הסכומים מעודכנים לינואר 2020)

 • קבורה בבית עלמין שהוגדר "סגור" (לרשימת בתי העלמין הסגורים).
 • קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות".
 • שמירת מקום - כאשר תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.
 • העברת הנפטר ממקום פטירה שבתחום רשות מקומית אחת למקום הקבורה שבתחום רשות מקומית אחרת שפועלת בה חברת קדישא אחרת: התעריף הוא 379 ש"ח עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום הרשות הראשונה ועוד 11.53 ש"ח עבור כל קילומטר נוסף.
 • בהעברת הנפטר משדה התעופה, התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • סטייה ממסלול הלוויה הישיר לשם הספד או מתן כבוד אחרון אחר על פי בקשת המשפחה:
  • כשהצוות המלווה קטן ממניין, התעריף הוא 944 ש"ח בשעה הראשונה, ו-472 ש"ח לכל חצי שעה נוספת.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין, התעריף 1,888 ש"ח בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת 944 ש"ח.
 • שמירת הנפטר בחדר קירור של חברת קדישא:
  • בימים א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך.
  • בימי שישי וערבי חג התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.
  • התשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות הוא 356 ש"ח ליום.
 • תכריכי פשתן לפי דרישת המשפחה (ייגבה רק ההפרש בין מחיר תכריכים מיוחדים לתכריכים רגילים).
 • הוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה.

מימון הקמת מצבה

חשוב לדעת

 • חברת הקדישא המחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר. ישנן חברות קדישא המטפלות בכמה רשויות מקומיות.
 • מימון שירותי קבורה של אדם שנפטר מחוץ לישראל יינתן רק אם הנפטר הוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל). על המשפחה של תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל להמציא לחברת הקדישא אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • קיבוצים ומושבים אינם רשאים לגבות כל תשלום בשל קבורת הנפטר בתחומם, אלא אם כן החלקה נקנתה בחייו.
 • שריפת גופה בישראל נעשית בתשלום ע"י גוף פרטי ואינה מכוסה במסגרת דמי קבורה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות