צרכן יכול לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש במקום אחת לחודשיים
המעבר לחשבון חד-חודשי אינו כרוך בתשלום
לפרטים נוספים ראו באתר חברת החשמל


צרכן יכול לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש במקום אחת לחודשיים.

 • המעבר מחשבון דו חודשי לחשבון חד-חודשי אינו כרוך בתשלום.
טיפ
 • מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה

מי זכאי?

 • כל צרכני החשמל בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני הפנייה, יש לוודא מהם פרטי הלקוח כפי שהם מופיעים על חשבון החשמל.
 • יש לפנות למוקד 103 של חברת החשמל ולבקש לעבור לחשבון חד-חודשי.
 • חשבון החשמל יישלח אחת לחודש, וייקבע לסירוגין:
  • חודש על-פי קריאת המונה
  • חודש על-פי הערכה בהתאם לצריכה הממוצעת של הצרכן
 • צרכן שירצה לחזור לתשלום חשבון דו-חודשי, יפנה שוב למוקד 103.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל