הפורטל מרכז מידע לגבי אוכלוסיות הזכאיות להנחה בחשבון החשמל וכן פרטים לגבי מונה החשמל ומידע כללי נוסף.

בשנים האחרונות נקבעו לא מעט הנחות בחשבון החשמל לאוכלוסיות שונות שקשה להן לעמוד בהוצאות החשמל המתייקרות.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים