סעיף 4 לחוק זכויות התלמיד קובע כי לכל הורה קיימת הזכות לקבל מידע על זכויות התלמיד, מהמוסד החינוכי שבו לומד ילדו
הזכות לקבלת מידע אודות זכויות התלמיד אינה ניתנת לשלילה מההורים


סעיף 4 לחוק זכויות התלמיד קובע כי לכל הורה, ללא יוצא מן הכלל, קיימת הזכות לקבל מידע על זכויות התלמיד.

מי זכאי?

  • כל הורה לתלמיד הלומד במוסד חינוך זכאי לקבל מידע על זכויות התלמיד.

תהליך מימוש הזכות

  • בעת הרישום לבית הספר או באסיפת ההורים הראשונה, בית הספר יחלק להורים את חוק זכויות התלמיד.
  • בית הספר יידע את ההורים כל שנה מחדש באשר לסדרים, למשטר ולנוהג (נוהלי בית הספר) הקיימים בו.
  • מידע זה יימסר להורים בחוזר מיוחד באמצעות תקנון בית הספר.
  • תקנון בית הספר יישלח כל שנה מחדש ויינתן גם באסיפות ההורים הכיתתיות.

חשוב לדעת

  • זכות ההורים לקבל מידע על זכויות התלמיד מגיעה לכל הורה ולא ניתן לשלול אותה מהם.
  • בעת הרישום לבית הספר או באסיפת ההורים הראשונה, יחולק להורים חוק זכויות התלמיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות