קופות החולים אינן נדרשות לממן השתלות איברים שנעשות בדרך של סחר באיברים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:39945-12-10
תאריך:26.01.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו

בית הדין הארצי לעבודה, דחה את תביעת המערער נגד קופת חולים לאומית, למימון הוצאות ניתוח השתלת כליה שעבר בדרום אפריקה. בית הדין קבע, שהשתלת הכליה נעשתה מתורם חי, על דרך של סחר איברים אסור, המנוגד לתקנת הציבור ולדין החל בישראל.

 • המערער, מבוטח של קופת חולים לאומית ותוכנית שב"ן לאומית זהב, ביקש מקופת החולים לממן השתלת כליה בחו"ל. בקשתו נדחתה לאחר שנקבע כי ניתן לבצע את ההשתלה בארץ.
 • באמצעות חברת תיווך, בוצעה השתלת כליה מן החי בדרום אפריקה.
 • קופת החולים סירבה להשתתף בהוצאות הניתוח, מאחר וההשתלה נעשתה בסחר באיברים.
 • המערער לא הכחיש שמדובר בסחר באיברים, אך טען כי לא מדובר בסחר באיברים אסור, מאחר ובמועד ביצוע ההשתלה בגופו, לא היו בחוק, בחוזרי מנכ"ל או בפסיקה, הגבלות או איסור על סחר באיברים.
 • לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, השתלות איברים מן החי ומן המת כלולים בסל הבריאות. הזקוק להשתלה חייב להיות תושב ישראל.
 • תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ) התשנ"ה-1995 קובעות בין השאר, באילו נסיבות רפואיות זכאים למתן שרותים במדינות חוץ באמצעות הקופה:
 • כאשר המבוטח לא יכול לקבל בישראל את שירות הבריאות או שרות בריאות חלופי ולמבוטח נשקפת סכנת אובדן חיים אם לא יקבל את שרות הבריאות.
 • כמו כן, שרות הבריאות יכול להינתן בחו"ל, אם קופ"ח ראתה כי קיימת נסיבה רפואית חריגה.
 • עיקרון איסור סחר באיברים נגזר מתקנת הציבור ומזכויות היסוד. בתקופה הרלוונטית לתביעה לא היתה הוראת חוק מפורשת שאסרה סחר באיברים, והנושא הוסדר בחוזר מנכ"ל. נסיבות אלה לא מתירות סחר באיברים.
 • השיטה המשפטית-ערכית הנוהגת בישראל, לא מכירה בלגיטימיות של סחר באיברים בהשתלות מן החי ומן המת בארץ ובחו"ל.
 • האינטרס של החולה המבוטח בקופה לעבור השתלת איבר בגופו, ולא להסתפק בטיפול מיטיבי חלופי להשתלה, אינו גובר, על איסור מימון השתלה שבוצעה במסגרת סחר באיברים.
 • חוזר מנכ"ל משרד הבריאות עיגן את האיסור על סחר באיברים.
 • 6 שנים לאחר מועד ביצוע ההשתלה, נחקק חוק השתלת איברים.
 • האיסור שבחוק השתלת איברים על סחר באיברים, הוא קונסטיטוטיבי. החוק לא יצר את עיקרון איסור סחר באיברים, אלא יש לראות אותו כמצהיר על דין שהיה כבר קיים.

משמעות

 • למרות שבתקופה הרלוונטית לתביעה לא היתה הוראת חוק מפורשת שאסרה על סחר באיברים, הדבר לא מתיר סחר באיברים.
 • עיקרון איסור סחר באיברים נגזר מתקנת הציבור ומזכויות היסוד.
 • קופת החולים אינה נדרשת לממן השתלת איבר שנעשתה בדרך של סחר באיברים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.