הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מקיים קורס הכנה לעולים שלמדו רפואה וטרינרית בחו"ל לקראת בחינת הרישוי הממשלתית ברפואה וטרינרית
הקורס מתקיים פעם בשנה, לקראת מועד מבחן הרישוי הממשלתי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ההשתתפות בקורס ההכנה אינה כרוכה בתשלום


עולים שלמדו רפואה וטרינרית בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה וטרינרית כדי לקבל רישיון לעסוק במקצוע בארץ, רשאים להשתתף בקורס הכנה לקראת בחינת הרישוי.

 • הקורס מאורגן וממומן על-ידי אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה.
 • הקורס מתקיים פעם בשנה, לקראת מועד בחינת הרישוי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונמשך כשישה חודשים.
 • הקורס מתקיים בבית הספר לרפואה וטרינרית בפקולטה לחקלאות בבית דגן.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואת וטרינרית בישראל למי שלמד בחו"ל, יש לפנות ליחידה לשירותים וטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

מי זכאי?

 • עולה שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
 2. קיבל הודעה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, כי עליו להיבחן בבחינת הרישוי (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות היחידה לשירותים וטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • קורס ההכנה מאורגן וממומן על-ידי משרד העלייה והקליטה וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום.
 • בסיום הקורס, מתקיים מבחן פנימי. משתתף שיקבל במבחן זה ציון 70 ומעלה, יקבל ציון מגן של 10 נקודות, אשר יתווספו לציון מבחן הרישוי הממשלתי.
 • עולה המשתתף בקורס המתקיים במרחק העולה על 100 ק"מ ממקום מגוריו, עשוי להיות זכאי להשתתפות בתשלום שכר דירה ובהוצאות נסיעה (פעם בשבוע).
 • פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל, יש לפנות ליחידה לשירותים וטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים