הקדמה:

משרד העלייה והקליטה, מארגן ומסבסד קורס הכנה לעולים שלמדו עריכת דין בחו"ל, לקראת הבחינות בדיני מדינת ישראל
הקורס נערך פעמיים בשנה ומורכב ממספר קורסי משנה (לפי נושאי הלימוד)
ככלל, מעבר בהצלחה של הבחינות בדיני מדינת ישראל (כולל בחינה בעברית), מהווה תנאי להתחיל את תקופת ההתמחות
קורס המשנה הראשון פטור מתשלום והחל מהקורס השני חלה השתתפות עצמית של 2 ₪ לכל שעת לימוד


עולים שלמדו עריכת דין (משפטים) בחו"ל ומעוניינים לעסוק בעריכת דין בישראל, נדרשים לעמוד במספר תנאים כדי להתקבל כחברים בלשכת עורכי הדין בישראל ולקבל רישיון לעסוק במקצוע בארץ.

  • אחד מתנאי הקבלה למי שלמד עריכת-דין בחו"ל, הוא מעבר בהצלחה של בחינות בנושאים הקשורים לחוקים הנהוגים בארץ- בחינות בדיני מדינת ישראל.
  • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה, מסייע בארגון ובסבסוד קורס הכנה לקראת בחינות אלו.
  • קורס ההכנה, המורכב ממספר קורסי משנה (בהתאם לנושאי הלימוד), מתקיים פעמיים בשנה, באיזור תל-אביב ובשעות הערב.
  • למידע על הבחינות ויתר התנאים הנדרשים כדי לקבל רישיון לעסוק בעריכת דין בישראל למי שלמד בחו"ל, יש לפנות ללשכת עורכי הדין בישראל

מי זכאי?

עולה העומד בשני התנאים הבאים:

  1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
  2. קיבל הודעה מלשכת עורכי הדין, כי עליו להיבחן בדיני מדינת ישראל (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות לשכת עורכי הדין).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • קורס ההכנה מורכב ממספר קורסי משנה, בהתאם למקצועות ונושאי הלימוד, כפי שנקבעו על-ידי לשכת עורכי הדין הישראלית.
  • קורס המשנה הראשון פטור מתשלום. החל מקורס המשנה השני, חלה חובת השתתפות עצמית בסכום של 2 ₪ (שני שקלים) לכל שעת לימוד.
  • פתיחת הקורסים מותנית בכמות המשתתפים.
  • למידע על הבחינות ויתר התנאים הנדרשים כדי לקבל רישיון לעסוק בעריכת דין בישראל למי שלמד בחו"ל, יש לפנות ללשכת עורכי הדין בישראל

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים