משרד העלייה והקליטה מסבסד קורס הכנה לעולים שלמדו עריכת דין בחו"ל, לקראת הבחינות בדיני מדינת ישראל
הקורס נערך פעמיים בשנה ומורכב ממספר קורסי משנה (לפי נושאי הלימוד)
יש לעבור בהצלחה את הבחינות בדיני מדינת ישראל (כולל בחינה בעברית) כדי להתחיל את תקופת ההתמחות
קורס המשנה הראשון פטור מתשלום והחל מהקורס השני חלה השתתפות עצמית של 2 ₪ לכל שעת לימוד


עולים שלמדו עריכת דין (משפטים) בחו"ל ומעוניינים לעסוק בעריכת דין בישראל, נדרשים לעמוד במספר תנאים כדי להתקבל כחברים בלשכת עורכי הדין בישראל ולקבל רישיון לעסוק במקצוע בארץ.

 • אחד מתנאי הקבלה למי שלמד עריכת-דין בחו"ל, הוא מעבר בהצלחה של בחינות בנושאים הקשורים לחוקים הנהוגים בארץ- בחינות בדיני מדינת ישראל.
 • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה מסבסד את קורס ההכנה לבחינות, שנערך פעמיים בשנה באזור תל אביב.
 • קורס ההכנה מורכב ממספר קורסי משנה, בהתאם למקצועות ונושאי הלימוד, כפי שנקבעו על-ידי לשכת עורכי הדין הישראלית.
 • קורס המשנה הראשון פטור מתשלום. החל מקורס המשנה השני, יש לשלם השתתפות עצמית בסך 2 ₪ (שני שקלים) לכל שעת לימוד.
 • בתקופת הלימודים העולים עשויים לקבל השתתפות בהוצאות הנסיעה, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • עולים שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם עלו לארץ ב-10 השנים האחרונות.
  2. הם קיבלו הודעה מלשכת עורכי הדין, כי עליהם להיבחן בדיני מדינת ישראל (אחרי שהגישו את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות לשכת עורכי הדין).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • פתיחת הקורסים מותנית בכמות המשתתפים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים