הקדמה:

עולים חדשים זכאים למימון שכר הלימוד באולפן - מסגרת לימוד של השפה העברית
המימון הוא חד פעמי וניתן עבור לימודים בהיקף של 500 שעות לימוד (אולפן בסיסי)
האולפנים פועלים כל השנה ופרוסים ברחבי הארץ
לבירור הזכאות וקבלת הפנייה לאולפן, יש לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה באיזור המגורים


עולים חדשים זכאים למימון שכר הלימוד באולפן - מסגרת לימוד של השפה העברית.

  • מסגרת זו נמצאת באחריות משותפת של משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך והסוכנות היהודית.
  • הזכאות היא ללימודים בהיקף של 500 שעות לימוד (אולפן בסיסי/אולפן ראשוני/אולפן א').
  • בדרך כלל, אולפן בוקר נמשך כחמישה חודשים (5 ימים בשבוע) ואולפן ערב נמשך עד 10 חודשים (3 ימים בשבוע).

מי זכאי?

תקופת הזכאות

  • הזכאות לסיוע במימון שכר הלימוד באולפן היא לתקופה של 18 חודשים (שנה וחצי) מיום העלייה.

הארכת תקופת הזכאות

  • לעולה נתמך/נזקק או עולה שמקבל הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי - הזכאות היא לתקופה של 24 חודשים (שנתיים) מיום העלייה.
  • במקרה של דחיית הלימודים בעקבות היריון ולידה, טיפול בילדים, שינוי מקום מגורים, מצוקה משפחתית או מחלה, ניתן לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה באיזור המגורים ולבקש אישור להארכת תקופת הזכאות מעבר ל-18 חודשים מיום העלייה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • פתיחת הכיתות באולפן מותנית בכמות העולים שמועמדים ללמוד עברית באותו הזמן ובאותו האזור. בהיעדר כיתת לימוד פנויה וקרובה, העולה יופנה לאזור אחר.
  • עולה שמקבל סל קליטה, מקבל את דמי הנסיעה לאולפן במסגרת הסל. עולה שלא מקבל סל קליטה, עשוי לקבל השתתפות בהוצאות הנסיעה/הסעות, אם האולפן נמצא מחוץ לישוב המגורים ואין אולפן בסביבה הקרובה.
  • עמידה במבחן סיום האולפן וקבלת אישור על סיום הלימודים, מקנה לעולה שהשתלב בעבודה במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבוריים שונים, חודשי ותק כמספר החודשים שלמד באולפן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים