הקדמה:

עולים חדשים זכאים למימון שכר הלימוד באולפן- מסגרת לימוד של השפה העברית
המימון הינו חד פעמי וניתן עבור לימודים בהיקף של 500 שעות לימוד (אולפן בסיסי)
האולפנים פועלים כל השנה ופרוסים ברחבי הארץ
לבירור הזכאות וקבלת הפנייה לאולפן, יש לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה באיזור המגורים


עולים חדשים זכאים למימון שכר הלימוד באולפן- מסגרת לימוד של השפה העברית.

  • מסגרת זו נמצאת באחריות משותפת של משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך והסוכנות היהודית.
  • הזכאות הינה ללימודים בהיקף של 500 שעות לימוד (אולפן בסיסי/אולפן ראשוני/אולפן א').
  • בדרך כלל, אולפן בוקר נמשך כחמישה חודשים (5 ימים בשבוע) ואולפן ערב נמשך עד 10 חודשים (3 ימים בשבוע).

מי זכאי?

תקופת הזכאות

  • הזכאות לסיוע במימון שכר הלימוד באולפן היא לתקופה של 18 חודשים (שנה וחצי) מיום העלייה.

הארכת תקופת הזכאות

  • עולה נתמך/נזקק, או עולה המקבל הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי- הזכאות היא לתקופה של 24 חודשים (שנתיים) מיום העלייה.
  • במקרה של דחיית הלימודים בעקבות הריון ולידה, טיפול בילדים, שינוי מקום מגורים, מצוקה משפחתית או מחלה, ניתן לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה באיזור המגורים ולבקש אישור להארכת תקופת הזכאות מעבר ל- 18 חודשים מיום העלייה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • פתיחת הכיתות באולפן מותנית בכמות העולים המועמדים ללמוד עברית באותו זמן ובאותו אזור. בהיעדר כיתת לימוד פנויה וקרובה, העולה יופנה לאזור אחר.
  • עולה המקבל סל קליטה, מקבל את דמי הנסיעה לאולפן במסגרת הסל. עולה שאינו מקבל סל קליטה, עשוי לקבל השתתפות בהוצאות הנסיעה/הסעות, אם האולפן נמצא מחוץ לישוב המגורים ואין אולפן בסביבה הקרובה.
  • עמידה במבחן סיום האולפן וקבלת אישור על סיום הלימודים, מקנה לעולה שהשתלב בעבודה במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבוריים שונים, חודשי ותק כמספר החודשים שלמד באולפן.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים