עולים חדשים זכאים ללמוד עברית באולפנים של משרד החינוך - ללא תשלום
כמו כן, יש אפשרות לקבל שוברי השתתפות למימון לימודי עברית במסגרות פרטיות


עולים זכאים למימון לימודים באולפן - מסגרת לימוד של השפה העברית.

מימון לימודים באולפן של משרד החינוך

 • העולים זכאים לקבל מימון ללימודים באולפנים שנמצאים באחריות משותפת של משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך והסוכנות היהודית.
 • הזכאות היא ללימודים בהיקף שבין 420 ל-450 שעות לימוד (אולפן בסיסי/אולפן ראשוני/אולפן א').
 • בדרך כלל, אולפן בוקר נמשך כ-5 חודשים (5 ימים בשבוע) ואולפן ערב נמשך עד 10 חודשים (3 ימים בשבוע).

מי זכאי?

 • עולים חדשים מגיל 17 ומעלה.
 • תקופת הזכאות ללמוד באולפן נמשכת 18 חודשים (שנה וחצי) מיום העלייה.
  • עולים שנתמכים או מקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי זכאים ללמוד באולפן בתקופה של 24 חודשים (שנתיים) מיום העלייה.
  • מי שדחו את הלימודים בעקבות היריון ולידה, טיפול בילדים, שינוי מקום המגורים, מצוקה משפחתית או מחלה, יכולים לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה באזור המגורים ולבקש להאריך את תקופת הזכאות מעבר ל-18 חודשים מיום העלייה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף משרד העלייה והקליטה הקרוב.
 • יועצי הקליטה בסניפים מספקים מידע על האולפנים שקיימים באזור המגורים ומפנים את העולים לאולפן המתאים.
 • ניתן גם לבקש הפניה לאולפן באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית.
 • פתיחת הכיתות באולפן מותנית בכמות העולים שמועמדים ללמוד עברית באותו הזמן ובאותו אזור. אם אין כיתת לימוד פנויה וקרובה, העולה יופנה לאזור אחר.
 • לעולים שמקבלים סל קליטה דמי הנסיעה לאולפן נכללים בסל.
  • מי שלא מקבלים סל קליטה עשויים לקבל השתתפות בהוצאות הנסיעה, אם האולפן רחוק ונמצא מחוץ ליישוב המגורים.
  • באולפנים שמתקיימים במועצות אזוריות יש (בדרך כלל) אפשרות להסעות מיישובי הסביבה.

קבלת שוברים ללימוד עברית באולפן פרטי

 • בנוסף ללימודים באולפני העברית של משרד החינוך, יש אפשרות לקבל ממשרד העלייה והקליטה שוברי השתתפות במימון לימודים במסגרת פרטית.
 • ניתן ללמוד במסגרת הפרטית לפני הלימודים באולפן א׳, אחריהם או במקומם.
 • השובר ללימוד השפה העברית יהיה בסכום ששולם לקורס בפועל, ולא יותר מ-7,500 ₪.
 • הקורס יימשך עד 6 חודשים. במקרים חריגים משרד העלייה והקליטה עשוי לאשר תקופה של עד 8 חודשים (יש לקבל את האישור מראש ובכתב).
 • לרשימת המוסדות שניתן ללמוד בהם את השפה העברית באמצעות שוברים, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • עולים מגיל 17 ומעלה שטרם חלפו 10 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה.
  • למי שעלו מאתיופיה או מתימן ולבני מנשה - טרם חלפו 15 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה.
 • הזכאות מותנית בכך שהם ילמדו את מספר השעות המינימלי (או יותר):
  • 320 שעות לימוד לפחות אם לומדים בקבוצה עד 8 תלמידים.
  • 260 שעות לימוד לפחות אם לומדים בקבוצה עד 6 תלמידים.
  • 150 שעות לימוד לפחות אם לומדים בקבוצה עד 4 תלמידים בוגרי אולפן א', בוגרי מכינות נתיב 555, בוגרי אולפן 300 של "אופק ישראלי", או שולטים בעברית ברמת אולפן א'.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני שנרשמים לאולפן פרטי יש להגיע לסניף משרד העלייה והקליטה באזור המגורים לבדיקת הזכאות לסיוע במסלול השוברים.
 • ניתן גם להגיש בקשה לקבלת אישור זכאות עקרונית באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית.
 • מי שיימצאו זכאים יקבלו מיועצי הקליטה מכתב שמאשר את זכאותם. האישור יהיה תקף למשך 3 חודשים.
 • אחרי שמקבלים את אישור הזכאות ניתן לפנות עם האישור למוסד שמעוניינים ללמוד בו.
 • מוסד הלימוד יבדוק את רמת השליטה של העולה בשפה העברית וירשום את העולה לקבוצת לימוד ברמה המתאימה.
 • אחרי שמקבלים אישור הרשמה והשתתפות יש לשלם למוסד הלימוד את עלות הקורס, כנגד קבלה ואישור רישום בכתב.
 • יש להציג ליועץ הקליטה את אישור ההרשמה למוסד הלימוד, הקבלה המקורית על כל התשלום ואישור על התחלת הלימודים (ניתן להעביר את המסמכים גם באמצעות האזור האישי).
 • ההשתתפות במימון לימודי העברית תועבר ב-3 תשלומים לחשבון הבנק של הזכאים:
  • 40% מההשתתפות יועברו עם קבלת אישור ההרשמה ולאחר הצגת הקבלה על התשלום.
  • 30% מההשתתפות יועברו אחרי שתושלם מחצית מהקורס ויוגשו דוחות נוכחות של מוסד הלימוד שמעידים על לפחות 60% נוכחות בשיעורים בתקופה זו (ניתן לשלוח את האישורים דרך האזור האישי, בפקס או בדוא"ל).
  • 30% שנותרו יועברו בגמר הקורס אחרי שתוצג תעודה שמעידה על השתתפות במבחן סיום מטעם המשרד ועל לפחות 80% נוכחות בקורס (ניתן לשלוח את התעודה דרך האזור האישי, בפקס או בדוא"ל).
 • עולים מעל גיל 60 יוכלו לקבל פטור מהבחינה אחרי סיום הקורס אם יציגו תעודה שמעידה על לפחות 80% שעות נוכחות בקורס. מי שמעוניינים שלא להיבחן צריכים לחתום על תצהיר בסניף המשרד לפני שיקבלו את התשלום השלישי.
 • הזכאות לקבלת ההחזר הכספי תהיה בתוקף במשך שנה ממועד סיום הלימודים.
טיפ
 • מי שלא מקבלים סל קליטה עשויים לקבל החזר על הנסיעות לאולפן ובמקרים מסוימים גם דמי קיום בתקופת הלימודים.
 • לבירור הזכאות עליהם לפנות ליועץ הקליטה.

חשוב לדעת

 • עמידה במבחן סיום האולפן וקבלת אישור על סיום הלימודים, מקנה לעולה שהשתלב בעבודה במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבוריים שונים, חודשי ותק כמספר החודשים שלמד באולפן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים