קו לעובד היא עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים בארץ. העמותה מסייעת לעובדים ישראלים, מהגרי עבודה, פלסטינים ופליטים.
בנוסף, פועלת העמותה לשינוי בחקיקה ובתודעה בנושאים הקשורים לתעסוקתם של העובדים.

דרכי התקשרות

ניתן לקבל ייעוץ פרטני באחת מהדרכים הבאות:

נושאים וזכויות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם