הקדמה:

בית המשפט הורה לחסן קטין שנפצע כנגד מחלת הטטנוס, למרות התנגדות הוריו
במקרה הספציפי ייתכן שהקטין נחשף לנגיפי המחלה והדרך היחידה למנוע את התפרצותה היא באמצעות החיסון, ולכן טובתו של הקטין גוברת על זכות ההורים להחליט בעניינו
בית המשפט לא יורה על מתן חיסון שגרתי לקטין אם שני ההורים מתנגדים, אך כאשר קיימת חשיפה אפשרית למחלה והחיסון נדרש כטיפול רפואי, בית המשפט עשוי להורות על החיסון בכל זאת

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לענייני משפחה בחדרה
מס' תיק:
14284-07-19
תאריך:
08.07.2019
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

בית המשפט הורה לחסן כנגד טטנוס קטין שנפצע, למרות התנגדות הוריו. בית המשפט ציין כי להורים אמנם זכות ראשונה במעלה לקבל החלטות מהותיות בקשר עם ילדם, אבל במקרה זה, בו קיימת אפשרות כי הקטין שנפצע כבר נחשף למחלת הטטנוס ונמצא בסיכון ללקות בה, טובתו מחייבת לחסן אותו למרות התנגדות הוריו ולמרות הסיכונים האפשריים שבחיסון.

תקציר פסק הדין

  • משרד הרווחה הגיש לבית המשפט בקשה דחופה להורות על מתן חיסון כנגד מחלת הטטנוס לקטין שנכווה כוויה חמורה ברגלו בשטח אדמה פתוח.
  • הקטין מעולם לא חוסן משום שהוריו מתנגדים למתן חיסונים באופן כללי, והם מתנגדים למתן החיסון גם כעת.
  • בית המשפט בחן את עמדת רופאת הנפה בלשכת הבריאות המחוזית, אשר קובעת כי בנסיבות הפציעה קיימת אפשרות כי הקטין נחשף לנגיפי טטנוס, מחלה מסוכנת ביותר, וכי לאחר החשיפה האפשרית לנגיף, אין כל חלופה טיפולית למניעת המחלה מלבד מתן החיסון.
  • מנגד, בית המשפט עמד על זכותם של ההורים לקבל החלטות מהותיות על ילדיהם, ושקל את חוות הדעת שהביאו מטעמם לפיה אין כל צורך בחיסון.
  • בית המשפט דוחה את חוות הדעת שהביאו ההורים, לפיה אין כל סיכוי שהקטין נחשף לנגיפי הטטנוס, ומקבל את עמדת לשכת הבריאות המחוזית כי מדובר במחלה חמורה ביותר, כי אין כל טיפול אחר מלבד מתן החיסון, וכי הסיכונים במתן החיסון נמוכים יחסית לתועלת הצפויה ממנו.
  • על כן, קובע בית המשפט כי בנסיבות המקרה הספציפי, לאחר שהקטין כבר נפצע וקיימת אפשרות שנחשף למחלת הטטנוס, ובהיעדר כל חלופה טיפולית אחרת, הרווח ממתן החיסון עולה על הסיכונים האפשריים כתוצאה ממנו, וטובת הקטין מחייבת להורות על מתן החיסון.

משמעות

  • בית המשפט עשוי לחייב הורים לחסן את ילדם הקטין בניגוד לרצונם, כאשר כבר קיימת חשיפה אפשרית למחלה, והחיסון הוא בגדר טיפול רפואי שאין לו חלופה אחרת.
  • במקרה של חיסון שגרתי מונע, בית המשפט לא יחייב את ההורים לחסן את ילדיהם כנגד רצונם של שני ההורים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".