מחלת הטטנוס היא מחלה קשה, אשר גורמת במקרים רבים למוות.
הטיפול משתנה בין אנשים שחוסנו כנגד טטנוס, לבין אנשים שלא חוסנו ומפתחים סימפטומים של המחלה.
אנשים שלקו במחלת הטטנוס בעקבות חשיפה לנבגי החיידק בשל סביבת עבודתם, עשויים להיות מוכרים כנכי עבודה.

תרופות ומערכת הבריאות

  • אנשים שקיבלו בעבר חיסון מלא או חלקי כנגד טטנוס, וסובלים מפציעה שעלולה להזדהם, יטופלו באמצעות זריקה המכילה נוגדנים לטטנוס מסוג טטנוס אימונוגלובולין (tetanus immunoglobulin, TIG).
  • אנשים שהתחילו לפתח סימפטומים של מחלת הטטנוס, יטופלו בבית החולים לצורך מניעת המשך התפשטות רעלני הטטנוס למערכת העצבים, ולהקלה על העוויתות ונוקשות השרירים.
  • במקרה של פצע גדול עם חשש לזיהום, יבוצע ניתוח לצורך הסרת הרקמה הפגועה.
  • לחולי טטנוס עשויה להיקבע דרגת נכות רפואית, ובמקרה שייקבע כי כושר ההשתכרות של החולה נפגע ב-50% לפחות, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית.
  • חולי טטנוס המקבלים קצבת נכות כללית מביטוח לאומי פטורים מתשלום עבור שירותים שונים בקופות החולים.

גמלאות

טיפ
  • אדם עשוי לעמוד בתנאים המקימים זכאות הן לקצבת נכות כללית והן לקצבת נכות מעבודה, אך יצטרך לבחור בין הקצבאות ולא יוכל לקבל את שתיהן יחדיו.
  • טרם הגשת התביעה, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי כדי לקבל החלטה מושכלת בדבר מסלול הגמלאות המתאים ביותר.

קביעת נכות כללית

קביעת נכות מעבודה בשל מחלת מקצוע

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים