חיסונים לתינוקות וילדים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חיסוני השגרה לתינוקות ולילדים עד גיל בית הספר ניתנים בטיפות החלב
לא ניתן לחייב ילדים לקבל חיסון, ונדרשת הסכמה של ההורים
ילדים בגיל בית ספר יקבלו את החיסונים הרלוונטיים לגילם בבית הספר
החיסונים ניתנים ללא תשלום
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות

חיסוני השיגרה לתינוקות ולילדים עד גיל בית הספר ניתנים בטיפות החלב ללא תשלום.

 • תלמידי בית הספר יקבלו את החיסונים הרלוונטיים לגילם במסגרת בית הספר.
 • החיסונים ניתנים לפי גיל הילד ולפי פירוט המופיע בטבלה זו.
 • למידע נוסף על סוגי החיסונים הניתנים, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • כלל האוכלוסייה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע עם הילד לטיפת החלב לצורך קבלת החיסון לפי גילו של הילד. לאיתור סניף טיפת החלב הקרוב למקום המגורים.
 • קופת חולים המפעילה שירותי טיפת חלב ביישוב מסוים, צריכה לספק את השירות גם למבוטחי קופות חולים אחרות, שאינן מפעילות שירותי טיפת חלב באותו יישוב.
 • עם קבלת החיסון הראשון מקבל ההורה פנקס חיסונים. כל חיסון של הילד נרשם בפנקס ויש לבוא עמו לכל החיסונים.
 • בכל מקרה של פציעה יש להציג את הפנקס בפני הרופא כדי למנוע מתן חיסון מיותר.
 • למידע על חיסונים הניתנים לפגים, ראו חיסונים לפגים.
 • למידע על חיסונים הניתנים בגיל בית הספר, ראו חיסונים לתלמידי בית ספר.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לחייב אנשים לקבל חיסון, ובמקרה של קטינים נדרשת הסכמת הוריהם. למידע נוסף ראו בערך הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
 • עם זאת, משרד הבריאות ממליץ מאוד להתחסן על-פי תוכנית השגרה, על מנת למנוע תחלואה מיותרת ואף מסוכנת.


הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י.