הקדמה:

חיסוני השגרה לתינוקות ולילדים עד גיל בית הספר ניתנים בטיפות החלב
לא ניתן לחייב ילדים לקבל חיסון, ונדרשת הסכמה של ההורים
ילדים בגיל בית ספר יקבלו את החיסונים הרלוונטיים לגילם בבית הספר
החיסונים ניתנים ללא תשלום
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות


חיסוני השיגרה לתינוקות ולילדים עד גיל בית הספר ניתנים בטיפות החלב ללא תשלום.

 • תלמידי בית הספר יקבלו את החיסונים הרלוונטיים לגילם במסגרת בית הספר.
 • החיסונים ניתנים לפי גיל הילד ולפי פירוט המופיע בטבלה זו.
 • למידע נוסף על סוגי החיסונים הניתנים, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • כלל האוכלוסייה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע עם הילד לטיפת החלב לצורך קבלת החיסון לפי גילו של הילד. לאיתור סניף טיפת החלב הקרוב למקום המגורים.
 • קופת חולים המפעילה שירותי טיפת חלב ביישוב מסוים, צריכה לספק את השירות גם למבוטחי קופות חולים אחרות, שאינן מפעילות שירותי טיפת חלב באותו יישוב.
 • עם קבלת החיסון הראשון מקבל ההורה פנקס חיסונים. כל חיסון של הילד נרשם בפנקס ויש לבוא עמו לכל החיסונים.
 • בכל מקרה של פציעה יש להציג את הפנקס בפני הרופא כדי למנוע מתן חיסון מיותר.
 • למידע על חיסונים הניתנים לפגים, ראו חיסונים לפגים.
 • למידע על חיסונים הניתנים בגיל בית הספר, ראו חיסונים לתלמידי בית ספר.

חשוב לדעת

 • משרד הבריאות ממליץ מאוד להתחסן על-פי תוכנית השגרה, כדי למנוע תחלואה מיותרת ואף מסוכנת.
 • לא ניתן לחייב אנשים לקבל חיסון, ובמקרה של קטינים נדרשת הסכמת הוריהם. למידע נוסף ראו בערך הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
  • עם זאת, כאשר אחד ההורים מבקש לחסן את ילדו הקטין וההורה האחר מתנגד, בית המשפט עשוי להורות על חיסון הקטין אם ימצא שהדבר משרת את טובת הקטין, וראו פסק דין בנושא.
  • כמו כן, כאשר אין מדובר בחיסון שגרתי מונע אלא במצב בו יש חשש כי הקטין נחשף למחלה והדרך היחידה למנוע את התפרצותה היא באמצעות מתן חיסון, בית המשפט עשוי להורות על מתן החיסון גם אם שני הוריו של הקטין מתנגדים לכך, וראו פסק דין בנושא.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י.