צוות רפואי או פסיכולוג רשאי להסתפק בהסכמת אחד ההורים, לצורך טיפול שגרתי בילד קטין, אלא אם כן ידוע לצוות המטפל על התנגדותו של ההורה השני לטיפול או לסוג הטיפול
בטיפולים לא שגרתיים יש לקבל את הסכמת שני ההורים בתנאי שההמתנה לקבלת הסכמת ההורה הנוסף אינה פוגעת בבריאותו של הקטין
במקרים דחופים אפשר להסתפק בהסכמתו של הורה אחד בלבד, ויש ליידע בדיעבד את ההורה השני


החוק מחייב באופן עקרוני שני הורים לפעול בהסכמה בעניין מתן טיפול רפואי בילדם, אך ישנה הנחה (חזקה) שהורה אחד הסכים לפעולת ההורה השני, כל עוד לא הוכח ההיפך. הצוות הרפואי חייב לקבל הסכמה לטיפול רפואי, אך יש מצבים שבהם אי-אפשר לקבל את הסכמתם של שני ההורים למתן טיפול רפואי (כולל טיפול נפשי).

  • אם ההורה שאינו נוכח בטיפול פנה ישירות ומפורשות אל המוסד הרפואי וביקש לקבל את הסכמתו לכל טיפול, חובה לקבל את הסכמתו - ובלבד שלפי שיקול דעתו של איש המקצוע ההמתנה לקבלת ההסכמה לא תפגע בילד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

מקרים דחופים

טיפול שגרתי

  • בטיפול שגרתי (כגון בדיקות בשל תלונות על כאבי גרון או טיפול בשפעת) ניתן להסתפק בהסכמת אחד ההורים, אלא אם כן ידוע לצוות המטפל על התנגדותו של ההורה השני לטיפול או לסוג הטיפול.

טיפול לא-שגרתי

  • בטיפול לא-שיגרתי (כגון ניתוח, טיפול נפשי, אשפוז ומתן תרופות נרקוטיות), יש לעשות מאמץ לקבל את הסכמת שני ההורים, ובלבד שעל-פי שיקול דעתו של איש המקצוע, המתנה לקבלת ההסכמה של שני הורים לא תפגע במטופל.

הורה שהואשם או הורשע בעבירת מין או אלימות כלפי ילדו

  • קטין אשר אחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
  • ההורה רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לבקש שהסכמתו כן תידרש לטיפול בילדו ולקבל מידע על הטיפול הרפואי. יידרשו נסיבות מיוחדות כדי שבית המשפט יקבל את בקשת ההורה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים