חייל מילואים שזומן לשמ"פ בסמוך להתחלת עבודה חדשה, רשאי לבקש לקצר או לדחות את שירות המילואים
אין חובה חוקית לקצר או לדחות את שירות המילואים בשל התחלת עבודה חדשה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שזומן לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בסמוך להתחלת עבודה חדשה, רשאי לבקש לקצר או לדחות את שירות המילואים.

  • אין חובה חוקית לקצר או לדחות את שירות המילואים בשל התחלת עבודה חדשה.

מי זכאי?

  • חיילי מילואים שהחלו לעבוד במקום עבודה חדש.

תהליך מימוש הזכות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע