אישה הזכאית לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ויוצאת לחו"ל, עשויה להמשיך ולקבל את הקצבה במקרים שיפורטו להלן
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


במקרים מסויימים, אישה המקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ויוצאת לחו"ל זכאית להמשיך ולקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל.

מי זכאי?

 • אישה שיצאה לחו"ל מה-30.07.2012 ואילך, תמשיך לקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל כל עוד מתקיימים לגביה שני התנאים הבאים:
  • היא יצאה לחו"ל 3 פעמים לכל היותר במהלך אותה שנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה).
  • מספר הימים הכולל ששהתה בחו"ל במהלך אותה שנה אינו עולה על 72 ימים.
 • יציאה לחו"ל בנסיבות הבאות לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה, ולא תפגע בזכאות לקצבה:
  • יציאה לחו"ל בגלל אבל על בני משפחה מדרגה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים או אחים) למשך 3 שבועות לכל היותר.
  • יציאה במעבר גבול יבשתי (מעבר ארז) לתקופות קצרות.
 • אישה שיצאה לחו"ל כדי לקבל טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ, או שנלוותה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי, תמשיך לקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר, בתנאי שניתן לה אישור ממשרד הבריאות לגבי היציאה.
 • אישה היוצאת לחו"ל מטעם המעסיק ומציגה אישור מהמעסיק על הצורך ביציאה לחו"ל ועל מימון הנסיעה על-ידו, זכאותה תיבדק על ידי פקיד התביעות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים