פורטל זה מכיל מידע בנושא קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והטבות נוספות שמקבלי הקצבה זכאים להן, בעיקר כהורים יחידים.

אישה או ילד שנקבעו להם מזונות על-פי פסק דין והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב, זכאים, בהתאם לתנאים, לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים