פורטל זה מכיל מידע בנושא קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והטבות נוספות שמקבלי הקצבה זכאים להן, בעיקר כהורים יחידים.

אישה או ילד שנקבעו להם מזונות על-פי פסק דין והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב, זכאים, בהתאם לתנאים, לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים