יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבני ובתי הדין השרעי פועלות באמצעות צוות בין מקצועי המורכב בעיקר מעובדים סוציאליים, עורכי דין, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים משפחתיים ומגשרים, ומסייעות למשפחות הנמצאות בסכסוך משפחתי-משפטי ליישב את הסכסוך בדרכי הידברות והסכמה.

 • בראש יחידת סיוע, או כמה יחידות סיוע באזור שיפוט אחד, עומד עובד סוציאלי, והפיקוח המקצועי על כל יחידות הסיוע נעשה בידי ממונה ארצי שהוא עובד סוציאלי.
 • הסיוע ניתן במקרים של סכסוכים בין בני זוג, הורים וילדים, אחים, סבים ונכדים, קשיי ילדים בשל גירושין ואלימות במשפחה.
 • בני זוג העומדים בפני הליך גירושין מחוייבים כיום להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה בטרם יגישו תובענה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.
 • הטיפול ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.

פרטים

שיוך:משרד הרווחה
תחומי עיסוק:פתרון סכסוכים במשפחה
אתר אינטרנט:לאתר השירות ליחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים

רשימת יחידות הסיוע

מי זכאי לשירות של יחידות הסיוע?

 • כל אדם שיש לו סכסוך בענייני נישואין וגירושין עם בן זוג, בן זוג לשעבר, ההורה של ילדו, או ילדו.
 • בני משפחה הנמצאים בסכסוך משפטי.

השירותים הניתנים על-ידי יחידות הסיוע

 • יחידות סיוע ליישוב סכסוכים בתחום המשפחה מעניקות את השירותים הבאים:
  • אבחון/ייעוץ זוגי - בירור עתיד הנישואין.
  • סיוע בשעת משבר.
  • תיווך והפניה לשירותים בקהילה.
  • ייעוץ לבית המשפט/בית הדין.
  • מידע וייעוץ לגבי ילדים בתקופת משבר הגירושין.
  • קבוצות מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין.
  • התערבויות בנושאי אלימות במשפחה.
  • השתתפות ילדים בעניינים הנוגעים להם בבית המשפט לענייני משפחה:
   • כיום ילדים זכאים להביע את דעתם ורגשותיהם לגבי הסדרים הנוגעים להם לאחר פרידה או גירושי הוריהם.
   • מחלקות לשיתוף ילדים שפועלות ביחידות סיוע מסייעות לילדים להשמיע את קולם באופן ישיר בפני השופט או ביחידת הסיוע.
 • בנוסף, יחידות הסיוע מנהלות רשימת מומחים לצורך מתן חוות דעת לבית המשפט.

חיסיון ההליך ביחידות הסיוע

 • דברים שנמסרו ליחידת הסיוע לא יובאו בפני בית המשפט או בית הדין ולא ישמשו ראיה בהליך משפטי, אלא אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים:
  • הדברים נמסרו ליחידת הסיוע לצורך מתן חוות דעת שביקש בית המשפט או בית הדין, ולאחר שבית המשפט או בית הדין הודיע לבעלי הדין מראש כי לא יחול חיסיון על הדברים הללו.
  • כל בעלי הדין ומי שהופנו ליחידת הסיוע ויתרו בכתב על החיסיון.
  • מהדברים שנאמרו או מהמידע שנמסר ליחידת הסיוע, עולה חשש כי נעברה או עומדת להתבצע עבירה בקטין או בחסר ישע.
  • דברים שניתן להציגם לפני בית משפט או לפני בית דין לא יהיו חסויים רק בשל כך שהובאו לפני יחידת הסיוע.
  • במקרה שבו עובד יחידת הסיוע פעל ליישוב הסכסוך בדרך של גישור, חל חיסיון על הדברים שאותו עובד אמר ודבריו לא יובאו בפני בית המשפט או בית הדין, אלא אם נתן העובד את הסכמתו בנוסף לוויתור על חיסיון מאת בעלי הדין.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים