הקדמה:

אלמנה המקבלת קצבת שאירים עשויה, בהתאם לתנאים שיפורטו, להמשיך ולקבל את הקצבה גם לאחר שנישאה מחדש
כמו כן, הזכאות לקצבה תחודש לאלמנות ולאלמנים שנישאו מחדש ובתוך 10 שנים החלו בהליכי גירושין או התגרשו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ככלל, אלמנות ואלמנים שהיו זכאים לקצבת שאירים ונישאו מחדש, אינם זכאים יותר לקצבה.

  • עם זאת, במקרים הבאים תיתכן זכאות להמשך או לחידוש תשלום הקצבה.

המשך קבלת קצבת שאירים לאלמנה שנישאה מחדש

  • אלמנה שנישאה מחדש תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הכנסת בעלה בחודש שנישאו אינה עולה על ההכנסה המירבית (57% מהשכר הממוצע) - 6,014 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2020.
  2. בעלה אינו מסוגל לכלכל את עצמו, או שביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.

חידוש תשלום קצבת שאירים לאלמנות ולאלמנים שנישאו מחדש והתגרשו

  • על-פי סעיף 262(א) לחוק הביטוח הלאומי, אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש והחלו בהליכי גירושין, או התגרשו בתוך 10 שנים מהיום שנישאו, יחודש להם תשלום הקצבה החל מהיום שבו חדלו להיות נשואים.
  • אם חדלו להיות נשואים בתוך תקופה של 18 חודשים לאחר שנישאו שוב, יופחת מהקצבה החלק היחסי מהתשלום הראשון של מענק הנישואין שקיבלו, בהתאם למספר חודשי זכאותם לקצבה באותה תקופה.
  • אם חדלו להיות נשואים בתקופה שבין שנתיים ל-3 שנים לאחר שנישאו שוב, יופחת מהקצבה החלק היחסי מהתשלום השני של מענק הנישואין שקיבלו, בהתאם למספר חודשי זכאותם לקצבה באותה תקופה.
  • אם חדלו להיות נשואים בתקופה שבין 18 חודשים לשנתיים אחרי נישואיהם, או מעל ל-3 שנים אחרי שנישאו, לא יופחתו מתשלום הקצבה סכומי המענק ששולמו להם.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים