למרות שהזכאות לקצבת שאירים מתבטלת כאשר נישאים מחדש, אלמנות עשויות להמשיך ולקבל את הקצבה גם לאחר שנישאו מחדש, בהתאם לתנאים שיפורטו
כמו כן, הזכאות לקצבה תחודש לאלמנות ולאלמנים שנישאו מחדש ובתוך 10 שנים החלו בהליכי גירושין או התגרשו
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש זכאים לקבל מענק נישואין בשיעור 36 קצבאות חודשיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ככלל, אלמנות ואלמנים שהיו זכאים לקצבת שאירים (או לגמלת שאירים מיוחדת) ונישאו מחדש לא זכאים יותר לקצבה.

  • עם זאת, במקרים הבאים תיתכן זכאות להמשך או לחידוש תשלום הקצבה (או הגמלה).

המשך קבלת קצבת שאירים לאלמנה שנישאה מחדש

  • אלמנה שנישאה מחדש תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
    1. הכנסת בעלה בחודש שנישאו לא עולה על 7,146 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).
    2. בעלה לא מסוגל לכלכל את עצמו, או שביום נישואיהם מלאו לו 60 שנה.

חידוש תשלום קצבת שאירים לאלמנות ולאלמנים שנישאו מחדש והתגרשו

  • במקרים שבהם אלמנות ואלמנים נישאו מחדש והחלו בהליכי גירושין, או התגרשו בתוך 10 שנים מהיום שנישאו, תשלום הקצבה יחודש להם החל מהיום שבו חדלו להיות נשואים.
  • אם חדלו להיות נשואים בתוך תקופה של 18 חודשים לאחר שנישאו שוב, יופחת מהקצבה החלק היחסי מהתשלום הראשון של מענק הנישואין שקיבלו, בהתאם למספר חודשי זכאותם לקצבה באותה תקופה.
  • אם חדלו להיות נשואים בתקופה שבין שנתיים ל-3 שנים לאחר שנישאו שוב, יופחת מהקצבה החלק היחסי מהתשלום השני של מענק הנישואין שקיבלו, בהתאם למספר חודשי זכאותם לקצבה באותה תקופה.
  • אם חדלו להיות נשואים בתקופה שבין 18 חודשים לשנתיים אחרי נישואיהם, או מעל ל-3 שנים אחרי שנישאו, לא יופחתו מתשלום הקצבה סכומי המענק ששולמו להם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים