הקדמה:

מענק נישואין משולם לאלמנות ואלמנים מקבלי קצבת שאירים שנישאו מחדש
לאחר הנישואים מופסק תשלום קצבת השאירים החודשית, מלבד במקרים מסויימים
סכום המענק הוא בשיעור 36 קצבאות חודשיות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק נישואין משולם לאלמנות ואלמנים מקבלי קצבת שאירים שנישאו מחדש.

  • מענק הנישואין משולם בשני תשלומים:
    • תשלום ראשון לאחר יום הנישואים- בשיעור קצבת השאירים בחודש שבו נערכו הנישואין, כפול 18.
    • תשלום שני המשולם אוטומטית בתום שנתיים מיום הנישואים- בשיעור קצבת השאירים בחודש ה- 24 מאז הנישואים, כפול 18.

הליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות