מענק נישואין משולם לאלמנות ולאלמנים מקבלי קצבת שאירים (או למקבלות גמלת שאירים מיוחדת) שנישאו מחדש
אחרי הנישואים מופסק תשלום קצבת השאירים החודשית, מלבד למקרים מסוימים
המענק הוא בשיעור 36 קצבאות חודשיות

מענק נישואין משולם לאלמנות ולאלמנים מקבלי קצבת שאירים שנישאו מחדש וכן לאלמנות שמקבלות גמלת שאירים מיוחדת.

  • המענק (בשיעור 36 קצבאות חודשיות) משולם בשני תשלומים:
    • תשלום ראשון שמשולם אחרי יום הנישואים, בשיעור קצבת השאירים באותו חודש כפול 18.
    • תשלום שני שמשולם בתום שנתיים מיום הנישואים, בשיעור קצבת השאירים באותו זמן כפול 18.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

  • אלמנות ואלמנים שנישאים צריכים למלא טופס עדכון מצב משפחתי – הצהרה.
  • רושמים בטופס את מספר הזהות של בן/בת הזוג ואת תאריך הנישואים (בסעיף "מצב משפחתי נוכחי").
  • ניתן להגיש את הטופס באחת מהדרכים הבאות:
  • החלק הראשון של המענק ישולם אחרי עדכון הפרטים.
  • החלק השני של המענק ישולם אוטומטית כעבור שנתיים מיום הנישואים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות