הקדמה:

גמלה זו משולמת לשאירים אם הנפטר עלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה
חשוב להגיש את התביעה לקבלת הגמלה סמוך למועד הפטירה
שיעורי הגמלה המיוחדת זהים לשיעורי קצבת שאירים ללא תוספת ותק
ראו מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלה מיוחדת משולמת לאלמנה של תושב ישראל שגם היא תושבת ישראל, אם בעלה לא היה מבוטח מפני שעלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה, כמפורט בטבלה הנמצאת כאן.

 • הגמלה משולמת אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. המנוח היה תושב קבע, שעלה לארץ לפי חוק השבות ונעשה תושב ישראל לאחר שמלאו לו 60 שנים (בהתאם לטבלה הנמצאת כאן).
  2. השאירים עומדים במבחן הכנסות.
  3. האלמנה והילדים אינם מקבלים קצבה אחרת, או שהם מקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

מי זכאי?

 • השאירים הזכאים הם: אלמנה או יתום של המנוח.
 • אם נפטרה עקרת בית נשואה שעלתה לארץ לאחר גיל 60-62, שאיריה לא יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
 • אם נפטרה עולה שאינה עקרת בית, רק ילדיה יהיו זכאים לגמלה.
 • אלמנה ללא ילדים שאינה זכאית לגמלת שאירים מיוחדת בגלל שגילה פחות מ-40, תקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין: בת זוג של מי שנפטרה זכאית לגמלה. בני זוג (גברים) מאותו מין אינם זכאים לגמלה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את גמלת השאירים המיוחדת, יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים מיוחדת. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
 • את התביעה מגישים בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לטופס התביעה לגמלת שאירים מיוחדת מצורף טופס תביעה להשלמת הכנסה.
  • בטופס מצוינת רשימת המסמכים שיש לצרף אליו.
  • אין חובה למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.

חשוב לדעת

 • חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.
 • גובה הגמלה נקבע על פי גילה של האלמנה ומספר ילדיה, בדומה לקצבת שאירים.
 • במקרה של בני זוג מאותו מין, תשולם גמלת שאירים מיוחדת רק לבנות זוג, כאשר אחת מבנות הזוג נפטרה. לא תשולם גמלת שאירים מיוחדת לבני זוג גברים.

מועד התשלום

 • גמלה שאירים מיוחדת משולמת ב-28 בחודש, החל מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.
 • בתנאים מסוימים תשולם גמלה עבור התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה.

מקבלת גמלה היוצאת לחו"ל

זכאותה להמשך תשלום גמלת השאירים המיוחדת תיבדק על-פי תקופת שהותה בחו"ל:

 • אם היא שוהה בחו"ל באופן זמני וממשיכה להיות תושבת ישראל, היא תמשיך לקבל את הגמלה המיוחדת עבור החודש בו יצאה לחו"ל וחודש קלנדרי אחד אחריו. לאחר מועד זה תופסק הגמלה. הגמלה תחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו תחזור לארץ.
 • אם היא שוהה בחו"ל זמן ממושך וחדלה להיות תושבת ישראל, תופסק הגמלה מהחודש שבו יצאה מן הארץ. הקצבה תחודש רק אם תוכר שוב כתושבת ישראל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות