גמלת שאירים מיוחדת משולמת בהתאם לתנאים לאלמנות וליתומים של עולים שלא היו מבוטחים בביטוח שאירים בגלל הגיל שבו עלו לארץ
חשוב להגיש את התביעה לגמלה סמוך למועד הפטירה
שיעורי הגמלה המיוחדת זהים לשיעורי קצבת שאירים ללא תוספת ותק


גמלה מיוחדת משולמת לאלמנה וליתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח בביטוח שאירים כי עלה לארץ אחרי גיל 62.

 • לגמלה עשויים להיות זכאים גם יתומים של תושבת ישראל שלא הייתה מבוטחת בביטוח שאירים כי עלתה לארץ אחרי גיל הפרישה לנשים (65-62 לפי מועד לידתן).

שיעורי הגמלה

 • גובה הגמלה נקבע על פי גיל האלמנה ומספר ילדיה (בדומה לקצבת שאירים).
מקבלי הגמלה סכום הגמלה (נכון ל- 2024)
אלמנה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,304 ₪
אלמנה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,736 ₪
אלמנה בגיל 80 ומעלה 1,834 ₪
אלמנה עם ילד אחד 2,550 ₪
אלמנה עם שני ילדים 3,364 ₪
עבור כל ילד נוסף 814 ₪
יתום/יתומה (כאשר ההורה לא זכאי לגמלה) 1,079 ₪

מי זכאי?

 • שאירים של תושב ישראל שעלה לארץ אחרי גיל 62 ונפטר:
 • במקרה של תושבת ישראל שעלתה לארץ אחרי גיל הפרישה ונפטרה:
  • אם היא ענתה על הגדרת עקרת בית האלמן והיתומים לא יהיו זכאים לגמלה מיוחדת.
  • אם היא לא ענתה על הגדרת עקרת בית היתומים יהיו זכאים לגמלה מיוחדת בהתאם לתנאים (האלמן לא יהיה זכאי).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין:
  • בת זוג של עולה שעלתה לארץ אחרי גיל פרישה ונפטרה תהיה זכאית לגמלה מיוחדת (בהתאם לתנאים).
  • בן זוג של עולה שעלה לארץ אחרי גיל 62 ונפטר לא זכאי לגמלה.

תנאי הזכאות

 • הגמלה תשולם לשאירים אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הנפטרים היו תושבי קבע שעלו לארץ לפי חוק השבות ונעשו תושבי ישראל אחרי הגיל שבו אפשר להיות מבוטחים.
  2. השאירים עומדים במבחן הכנסות.
  3. השאירים לא מקבלים קצבה אחרת, או שהם מקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

תהליך מימוש הזכות

 • חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.
 • יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים מיוחדת.
 • לטופס יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שעשוי להוכיח את הזכאות לגמלה.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • לטופס התביעה לגמלת שאירים מיוחדת מצורף טופס תביעה להשלמת הכנסה.
  • בטופס מצוינת רשימת המסמכים שיש לצרף אליו.
  • אין חובה למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.

מועד התשלום

 • גמלה שאירים מיוחדת משולמת ב-28 בחודש, החל מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.
 • בתנאים מסוימים תשולם גמלה עבור התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה.

אלמנה ששוהה בחו"ל

 • הזכאות להמשך תשלום הגמלה תיבדק על-פי תקופת השהות בחו"ל.
 • אלמנה ששוהה בחו"ל באופן זמני וממשיכה להיות תושבת ישראל תמשיך לקבל את הגמלה המיוחדת עבור חודש היציאה לחו"ל וחודש קלנדרי אחד אחריו. אחרי כן תופסק הגמלה. הגמלה תחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו תחזור לארץ.
 • לאלמנה ששוהה בחו"ל זמן ממושך והפסיקה להיות תושבת ישראל, הגמלה תופסק מהחודש שבו יצאה מהארץ ותחודש רק אם תוכר שוב כתושבת ישראל.

חשוב לדעת

 • יתומים שלומדים לפחות 24 שעות שבועיות עשויים להיות זכאים לדמי מחיה.
 • אלמנה שמקבלת גמלת שאירים מיוחדת ונישאת עשויה להיות זכאית למענק נישואין.
 • אלמנה ללא ילדים שלא זכאית לגמלת שאירים מיוחדת כי טרם מלאו לה 40 תוכל לקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות