בהליך של תרומת ביציות, רופא אחראי הוא מנהל מחלקה או סגנו
רופא אחראי הוא זה שאחראי על העברת פרטיהן האישיים של תורמות ביציות או נתרמות למאגר המידע לצורך בדיקת התאמה
  • רופא אחראי לפי חוק תרומת ביציות הוא רופא המנהל מחלקה מוכרת או סגנו. מחלקה מוכרת, הכוונה למחלקה או יחידה בבית החולים, שהכירו בה לצורך ביצוע פעולות הכרוכות בהפריה חוץ גופית.

סמכויותיו ותפקידיו של רופא אחראי

  • רופא אחראי מחתים את מי שתורמת ביצית על טופס הסכמה, ומעביר את פרטיה למאגר מידע.
  • לאחר שניתן אישור של ועדת אישורים, הרופא האחראי פונה למאגר המידע לצורך בדיקת התאמה בין התורמת למספר נתרמות.
  • רופא אחראי הוא זה שאליו מוגשת בקשה לקבלת תרומת ביציות מאת מי שעתידה להיות נתרמת, והוא מעביר את פרטי הנתרמת למאגר המידע.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.