מאגר המידע הוקם על פי חוק תרומת ביציות, והוא מכיל את פרטיה האישיים של מי שתרמה ביצית לצורך הולדה
מטרת המאגר להבטיח היעדר קרבה משפחתית בין התורמת לנתרמת
מאגר המידע חסוי

מסירת מידע למאגר המידע

  • כאשר בוצעה שאיבת ביציות מתורמת, או אושרה הקצאת ביציות למטרת השתלה, הרופא המטפל או הרופא האחראי, צריכים למסור הודעה על כך למאגר המידע, בזמן הסמוך לאחר ביצוע השאיבה או ההקצאה.
  • ההודעה צריכה לכלול בין השאר, את המחלקה שבה בוצעה שאיבת הביציות, פרטיה האישיים של התורמת, מועד השאיבה או ההקצאה ומספר הביציות שנשאבו אן שהוקצו.
  • לצורך בירור קירבת משפחה, לשם מתן אישור להשתלת ביציות, הרופא האחראי ימסור למאגר המידע, את הפרטים האישיים של הנתרמת, ושל מי שמיועד להיות האב הגנטי, ואם מדובר בתורם זרע, את סימן הקוד, כפי שמופיע על מבחנת הזרע.

ניהול מאגר המידע

  • מאגר המידע מנוהל ע"י רופא מומחה שמונה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות
  • המאגר חסוי ואינו פתוח לציבור.
  • המידע שבמאגר משמש רק לצורך המקרים המפורטים בחוק.

חשוב לדעת

  • בהליך תרומת הביציות, על התורמת, להביע הסכמה בכתב, כי פרטיה יהיו רשומים במאגר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.