הקדמה:

אזרחי ישראל ששוהים בחו"ל ונולד להם ילד יכולים לרשום את הודעת הלידה באחת מנציגויות ישראל ברחבי העולם
חובה לרשום את הילד תוך 30 יום


כאשר תינוק נולד בחו"ל, יש לרשום את לידתו בהודעת לידה.

 • על סמך הודעת הלידה, ניתן להפיק עבור התינוק תעודת לידה ולרשום אותו במרשם האוכלוסין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרחי ישראל שנולד להם תינוק במהלך שהותם בחו"ל.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחת מנציגויות ישראל בחוץ לארץ.
 • לשם רישום הנולד נדרשת נוכחותם של שני ההורים. נוכחות הילד אינה נדרשת, אלא אם כן מגישים בקשה נוספת (כגון בקשה לדרכון עבור הילד).

שלבי ההליך

 • יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • דרכון או תעודת זהות של ההורה מגיש/ת הבקשה.
  • דרכון או תעודת זהות של בן/בת הזוג.
  • אישור לידה מבית היולדות שהאם היא היולדת.
  • תעודת לידה מקורית ומאומתת.
 • לתעודת לידה שאינה בשפות עברית, אנגלית או ערבית נדרש תרגום (כולל הצהרת המתורגמן בפני נוטריון).

חשוב לדעת

 • השירות ניתן ללא עלות.
 • חובה לרשום את הנולד תוך 30 יום.

חקיקה ונהלים