הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים
הסיוע כרוך בתשלום השתתפות עצמית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים, בהתאם לרשימה המאושרת על-ידי אגף השיקום וכהשלמה לזכאות מהביטוח המשלים או ממשרד הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הסיוע כרוך בתשלום השתתפות עצמית.
  • הורה שכול השוהה במוסד סיעודי פטור מהשתתפות עצמית.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים