הקדמה:

מבוטחי קופות החולים יכולים לרכוש תרופות שנרשמו במרשם דיגיטלי בכל בית מרקחת, גם אם אינו נמצא בהסדר עם קופת החולים שלהם
מחירן של תרופות במרשם עשוי להיות נמוך יותר בבתי מרקחת הנמצאים בהסדר עם קופות החולים


החל מה-11.02.2019, מבוטחי קופות החולים שקיבלו מרשם דיגיטלי מרופא הקופה, יכולים לרכוש את התרופה בכל בית מרקחת ואינם מוגבלים רק לבתי מרקחת שנמצאים בהסדר עם קופת החולים שבה הם מבוטחים.

מי זכאי?

  • כל מבוטח בקופת חולים, שרופא מטעם קופת החולים המבטחת אותו הנפיק עבורו מרשם דיגיטלי (כלומר, מרשם המופיע ברשומות הממוחשבות של קופת החולים).

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לבית המרקחת הרצוי ולהציג כרטיס מגנטי של קופת החולים.
  • אם המבוטח רוכש את התרופה בבית מרקחת שאינו נמצא בהסדר עם קופת החולים שלו, הרוקח מחויב ליידע אותו על כך שבית המרקחת אינו נמצא בהסדר עם קופת החולים, וכי מחיר התרופה עשוי להיות נמוך יותר אם ירכוש אותה בקופת החולים או בבית מרקחת שנמצא עמה בהסדר.

חשוב לדעת

  • קופות החולים עשויות להעניק למבוטחים הנחה ברכישת תרופות מרשם בבתי מרקחת שנמצאים איתן בהסדר, ואינן חייבות להעניק את אותם התנאים במימוש המרשם בבתי מרקחת שאינם נמצאים בהסדר.
  • בתי המרקחת צריכים להציג ליד עמדת הרוקח שלט ברור שיציין עם אלו קופות חולים יש לבית המרקחת הסדר, ואם אין לבית המרקחת כל הסדר עם קופת חולים עליו לציין זאת במפורש. השלט ייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית.
  • החוק לא מחייב בתי מרקחת שאינם נמצאים בהסדר עם קופות החולים לנפק תרופות באמצעות מרשם דיגיטלי, אך מחייב את קופות החולים לאפשר לבתי מרקחת אלו גישה למרשם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים