הפורטל מרכז מידע לגבי הנחות, פטורים ותקרות תשלום שנקבעו לאוכלוסיות שונות ברכישת תרופות.

במרבית המקרים מדובר בהנחה או פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור תרופות הנכללות בסל הבריאות. ניתן לבדוק אם תרופה מסוימת נכללת בסל הבריאות במאגר התרופות באתר משרד הבריאות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים