הקדמה:

המדינה מסייעת להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם - בהתאם לתנאי זכאות שונים
גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן להיעזר בסימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים לחישוב דרגת ההשתתפות בהתאם לרמת ההכנסה לנפש

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה.
 • גורמים נוספים שעשויים להשפיע על דרגת ההשתתפות הם מספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון. למידע נוסף ראו דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • במקרים מסוימים, המפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות, אין התניה במבחן ההכנסה.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה חד-הורית = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1


 • חישוב גובה שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים המובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • הורים שהם חברי קיבוץ או מושב שיתופי: חישוב דרגת הזכאות ייקבע בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב ושעות עבודתו.
 • הורים המקבלים דמי אבטלה: ההכנסה תחושב על-פי גובה דמי האבטלה שקיבלו. דרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה, ואז תיקבע להם דרגה 12 (אלא אם המציאו אישורים עדכניים, לצורך בחינת המשך זכאותם).
 • הורים הנמצאים בשנת שבתון: ההכנסה תחושב על-פי תלוש השכר בשנת השבתון בניכוי ההחזר על הלימודים המפורט בתלוש השכר.
 • הורים המשרתים בשירות חובה: ההכנסה תחושב על-פי תלושי שכר המשולמים להורה בשירות החובה.
 • הורים המשרתים בשירות לאומי: ההכנסה תחושב על-פי דמי הכלכלה שהם מקבלים.
 • אבות המשרתים בשירות לאומי-אזרחי: ההכנסה תחושב על-פי דמי כלכלה לרווק, בהתאם למסלול שהם משרתים בו.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים