המדינה מסייעת להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם - בהתאם לתנאי זכאות שונים
גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן להיעזר בסימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים לחישוב דרגת ההשתתפות בהתאם לרמת ההכנסה לנפש

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה.
 • דרגת ההשתתפות עשויה להיות מושפעת גם ממספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון. למידע נוסף ראו דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • במקרים מסוימים, המפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות, אין התניה במבחן ההכנסה.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 סכום ההכנסות החודשיות (ברוטו) של שני ההורים 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)
                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה חד-הורית = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1
 • חישוב גובה שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים המובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • הורים שהם חברי קיבוץ או מושב שיתופי (כולל קיבוץ עירוני): חישוב דרגת הזכאות ייקבע בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב.
 • הורים המקבלים דמי אבטלה: ההכנסה תחושב על-פי גובה דמי האבטלה. דרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה, ואז תיקבע להם דרגה 12 (אלא אם המציאו אישורים עדכניים, לצורך בחינת המשך זכאותם).
 • הורים הנמצאים בשנת שבתון: ההכנסה תחושב על-פי תלוש השכר הכולל נתונים מצטברים לפחות מ-3 החודשים שקדמו למועד היציאה לשנת השבתון.
 • הורים המשרתים בשירות צבאי סדיר או בשירות לאומי אזרחי: בחישוב הכנסתם לא תילקח בחשבון ההכנסה שלהם מהשירות.
 • הורים שמקבלים קצבת נכות מגורם ממשלתי: בחישוב הכנסתם לא יילקח בחשבון גובה קצבת הנכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים