הקדמה:

המדינה מסייעת להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם - בהתאם לתנאי זכאות שונים
גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן להיעזר בסימולטור האגף למעונות יום ומשפחתונים לחישוב דרגת ההשתתפות בהתאם לרמת ההכנסה לנפש

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה.
 • גורמים נוספים שעשויים להשפיע על דרגת ההשתתפות הם מספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון. למידע נוסף ראו דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • במקרים מסוימים, המפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות, אין התניה במבחן ההכנסה.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה חד-הורית = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1