תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) מגדירות מהו רעש בלתי סביר, מהי עוצמת הרעש המקסימלית המותרת במקרים שונים, וכיצד יש למדוד את הרעש.

  • רעש בלתי סביר הוא רעש החורג מעבר לרמות הרעש המותרות (בהתאם למקום היווצרותו, משכו ולחלק בשעות היממה שבו הוא מתבצע).
  • מדידת רעש בלתי סביר נעשית באמצעות מד רעש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים