הקדמה:

תוכנית השיקום בקהילה של הנער לאחר השחרור כוללת לימודים, תעסוקה וחינוך בלתי פורמלי
רכזי שוש"ן בקהילה ילוו את הנער באמצעות טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי
לפרטים נוספים ראו אתר הרשות לשיקום האסיר
  • תוכנית שוש"ן נבנתה כדי ללוות את האסיר - הנער, בצעדיו הראשונים מחוץ לכלא ולעזור לו להשתלב מחדש בקהילה.
  • צוות שוש"ן רואה במשפחה שותפה פעילה בתהליך השיקום, ולכן תומך בה ומלווה אותה בכל הקשור להתמודדות עם מצב הנער.

מי זכאי?

  • נערים אסירים עד גיל 18.

עיקרי התוכנית

  • גיוס לתוכנית שיקומית - לאחר אבחון ואיסוף מידע מגורמים רלוונטיים.
  • בדיקת המשמעויות של השיבה לחיק המשפחה והקהילה וגיוס מערכות תמיכה (גורמי משפחה, טיפול ושיקום בקהילה) שיסייעו בתום המאסר.
  • הכנת תוכנית שיקום בשיתופם של הנער האסיר, משפחתו, עובדי שוש"ן וגורמים טיפוליים בקהילה, כך שתהיה תואמת את צרכי הנער. חתימה על חוזה טיפולי והצגת התוכנית לאישור לפני ועדת השחרורים.
  • בתום המאסר מציעה תוכנית שוש"ן מסגרות טיפוליות וחינוכיות הכוללות נתינת מקום לביטוי העצמי של הנער ולרצונותיו יחד עם הקניית גבולות, הרגלי חיים נורמטיביים והגברת מעורבות המשפחה והקהילה בתהליך השיקום.
  • רכזי שוש"ן בקהילה ילוו את הנער באמצעות טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי. הטיפול והפיקוח נעשים באמצעות בדיקות שתן, ביקורי-בית וקשר עם מערכות תמיכה.
  • מטרת התוכנית לאפשר לנער המשוחרר להשתלב בחיי הקהילה בתחומי התעסוקה, הפנאי, התרבות והטיפול, וכן לתת מענה בשעות משבר באמצעות קשר לגורמים טיפוליים באזור המגורים.

חשוב לדעת

  • נער אשר ריצה את מאסרו בכלא "אופק" זכאי לקראת השחרור להתייחסות ייחודית ופרטנית, ובכלל זה הכנה לקראת שחרור באמצעות יועץ רש"א, במטרה להכין תוכנית המותאמת לצרכיו.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות