הקדמה:

חייל מילואים שנולדו לו באותה עת שלושה ילדים (שלישייה) ומעלה, זכאי לפטור ממילואים למשך שנה
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)

חייל מילואים שנולדו לו באותה עת שלושה ילדים ומעלה (שלישייה, רביעייה וכו'), פטור משירות מילואים לתקופה של שנה ממועד הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 1. שליחת הטופס בדואר, בצירוף מכתב.
 2. אם אין אפשרות להגיש את הבקשה ישירות ליחידה, ניתן לפנות באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).
 • מועד קבלת ההחלטה לגבי הבקשה:
 • בבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
 • בבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
 • בבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה תוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • במקרה שהוחלט על שחרור, השחרור יהיה מוחלט.
 • צו קריאה חדש יישלח תוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.
 • הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8).

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים