הקדמה:

קצבת לידה משולמת רק למי שהפך להורה ל-3 ילדים או יותר בו זמנית - יולדת שילדה שלישייה (או יותר מ-3 ילדים בלידה אחת), מי שאימצו 3 ילדים או יותר בו זמנית, ומי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו 3 ילדים
במקרים מסוימים תינתן הקצבה גם למי שהפך להורה ל-3 ילדים כתוצאה משתי לידות נפרדות, שאחת מהן לפחות היא לידה בהליך פונדקאות, בתנאי שהלידות התרחשו בהפרש זמנים קטן
הקצבה משולמת בנוסף למענק הלידה ובנוסף לקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו')
הקצבה תשולם אם בתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


יולדת שילדה 3 ילדים או יותר בלידה אחת זכאית לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שלאחר הלידה).

 • קצבת הלידה תשולם בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות -
  • עבור החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה.
  • עבור כל אחד מ-19 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש (3 ילדים לפחות).

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
 • כאשר מדובר בחישוב קצבת לידה להורה מאמץ, לא מתייחסים לגיל הילדים אלא למשך הזמן שבו הם נמצאים אצל ההורים המאמצים, כלומר לא בודקים את הזמן שעבר מאז לידתם אלא את הזמן שחלף מרגע קבלתם למשמורת בידי ההורים המאמצים.
 • לשיעורי הקצבאות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

סכומי הקצבה, נכון ל-2022:

קצבת לידה לשלישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 11,685 ₪
6-4 חודשים 9,129 ₪
9-7 חודשים 7,303 ₪
12-10 חודשים 5,477 ₪
20-13 חודשים 3,195 ₪

קצבת לידה לרביעייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 15,519 ₪
6-4 חודשים 12,324 ₪
9-7 חודשים 10,042 ₪
12-10 חודשים 6,847 ₪
20-13 חודשים 4,017 ₪

קצבת לידה לחמישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 22,823 ₪
6-4 חודשים 18,258 ₪
9-7 חודשים 13,694 ₪
12-10 חודשים 9,129 ₪
20-13 חודשים 5,204 ₪

מי זכאי?

 • מי שהפך להורה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • יולדת שילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר, ובתנאי שבתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות.
  • הורים מיועדים, שהסתייעו באם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם בהליך פונדקאות, והפכו להורים ל-3 ילדים או יותר (באותה הלידה) כתוצאה מהליך הפונדקאות.
  • במקרים מסוימים, כאשר האם המיועדת ילדה בעצמה ובנוסף נעזרה באם פונדקאית, תיתכן זכאות לקצבת לידה למרות שהילדים נולדו בשתי לידות נפרדות (הלידה האחת של האם הביולוגית והלידה השנייה של האם הפונדקאית), וזאת אם מדובר בתקופה של עד 98 יום בין לידה ללידה.
  • מי שאימץ 3 ילדים בבת אחת זכאי לקצבת לידה במשך 20 חודשים מיום קבלת הילד, בתנאי שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10 שנים ובתנאי שהילדים המאומצים אינם ילדיו של בן זוגו. (למידע נוסף ראו קצבת לידה להורה מאמץ).
  • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין) או אדם יחיד, שנעזר/ו בשירותי פונדקאות בחו"ל ביותר מאם פונדקאית אחת בו זמנית, וכתוצאה מכך נולדו 3 ילדים או יותר, זכאי/ם לקצבת לידה עם חזרתו/ם ארצה ורישום הילדים במרשם האוכלוסין, גם אם הילדים נולדו לנשים שונות בלידות נפרדות, ובלבד שהלידות התרחשו בהפרשי זמנים קטנים (למידע נוסף ראו קצבת לידה להורים מאותו מין).
 • אם היולדת היא עובדת זרה (או אשתו של עובד זר), עליה לעמוד בתנאים נוספים לצורך זכאותה לקצבה. למידע נוסף ראו קצבת לידה לעובדת זרה שילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת).
 • במקרה שהיולדת או ההורה הזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

מי לא זכאי?

 • גבר שנולדו לו 3 ילדים משתי נשים (או יותר) שונות, לא יהיה זכאי לקצבת לידה, וגם הנשים שילדו את ילדיו לא יהיו זכאיות לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • אם הלידה הייתה בבית החולים:
  • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
  • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
  • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
  • במקרה של לידה בהליך פונדקאות, האם המיועדת תמסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק עם אשפוז של האם הפונדקאית.
 • בכל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו'), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.
 • במקרה שהיולדת או ההורה הזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים