קצבת לידה משולמת למי שהפכו להורים ל-3 ילדים או יותר בו זמנית - יולדת שילדה שלישייה (או יותר מ-3 תינוקות), מי שאימצו לפחות 3 ילדים בו זמנית, ומי שהפכו להורים בהליך פונדקאות שבו נולדו 3 תינוקות
במקרים מסוימים זכאים גם מי שהפכו להורים ל-3 ילדים כתוצאה משתי לידות שהתרחשו בהפרש זמנים קטן ולפחות אחת מהן הייתה בהליך פונדקאות
הקצבה משולמת בנוסף למענק לידה ותשלומים אחרים כגון דמי לידה וקצבת ילדים


קצבת לידה משולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שאחרי הלידה) למי שנולדו להם בלידה אחת 3 תינוקות או יותר.

 • קצבת הלידה תשולם בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות -
  • עבור החודש הראשון שאחרי חודש הלידה הקצבה משולמת לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 ימים מהלידה.
  • עבור כל אחד מ-19 החודשים הבאים הקצבה משולמת לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש (3 ילדים לפחות).

גובה הקצבה

סכומי הקצבה, נכון ל-2024:

קצבת לידה לשלישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 12,710 ₪
6-4 חודשים 9,930 ₪
9-7 חודשים 7,944 ₪
12-10 חודשים 5,958 ₪
20-13 חודשים 3,476 ₪

קצבת לידה לרביעייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 16,881 ₪
6-4 חודשים 13,406 ₪
9-7 חודשים 10,923 ₪
12-10 חודשים 7,448 ₪
20-13 חודשים 4,369 ₪

קצבת לידה לחמישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 24,825 ₪
6-4 חודשים 19,860 ₪
9-7 חודשים 14,895 ₪
12-10 חודשים 9,930 ₪
20-13 חודשים 5,660 ₪

מי זכאי?

 • מי שהפכו להורים בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • יולדת שזכאית למענק לידה, שילדה בלידה אחת 3 תינוקות או יותר ובתום 30 ימים מהלידה 3 תינוקות לפחות היו בחיים.
  • הורים מיועדים שהסתייעו באם פונדקאית והפכו להורים ל-3 תינוקות או יותר (באותה לידה) כתוצאה מהליך הפונדקאות.
  • במקרים מסוימים, כאשר האם המיועדת ילדה בעצמה והאם הפונדקאית שהיא מסתייעת בה ילדה במועד סמוך, תיתכן זכאות לקצבת לידה למרות שהילדים נולדו בשתי לידות נפרדות (של האם הביולוגית ושל האם הפונדקאית) ובתנאי שהלידות התרחשו בטווח של עד 98 ימים.
  • מי שאימצו בו זמנית 3 ילדים מתחת לגיל 10 זכאים לקצבת לידה במשך 20 חודשים מיום קבלת הילדים, בהתאם לתנאים. למידע נוסף ראו קצבת לידה להורה מאמץ.
  • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין) או אדם יחיד, שנעזר/ו בשירותי פונדקאות בחו"ל ביותר מאם פונדקאית אחת בו זמנית, וכתוצאה מכך נולדו 3 ילדים או יותר, זכאי/ם לקצבת לידה עם חזרתו/ם ארצה ורישום הילדים במרשם האוכלוסין, גם אם הילדים נולדו לנשים שונות בלידות נפרדות, ובלבד שהלידות התרחשו בהפרשי זמנים קטנים (למידע נוסף ראו קצבת לידה להורים מאותו מין).
 • אם היולדת היא עובדת זרה (או אשתו של עובד זר) עליה לעמוד בתנאי זכאות נוספים. למידע נוסף ראו קצבת לידה לעובדת זרה שילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת).
 • במקרה שהיולדת או ההורה הזכאי לקצבת הלידה לא בחיים, הקצבה תשולם לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

מי לא זכאי?

 • גבר שנולדו לו 3 ילדים משתי נשים (או יותר) שונות, לא זכאי לקצבת לידה וגם הנשים שילדו את ילדיו לא יהיו זכאיות לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • אם הלידה הייתה בבית החולים:
  • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
  • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
  • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
  • במקרה של לידה בהליך פונדקאות, האם המיועדת תמסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק עם אשפוז של האם הפונדקאית.
 • בכל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו'), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.
 • במקרה שהיולדת או ההורה הזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים